Donald Trump opäť rozvíril na trhu obchodné vášne…

06 / 05 / 2019
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Konečne sa blížilo k dohode medzi USA a Čínou ohľadom vojny a potom americký prezident Donald Trump na sociálnej sieti Twitter zavesil nasledujúci post:

Zdroj: Zerohedge.com

Pravdepodobne sa dočkáme opätovného zvýšenia cieľ zo strany USA, a to zvýšenie z 10 percent na niektoré služby a tovary na 25 percent. Takisto napísal, že obchodná dohoda s Čínou pokračuje, no príliš pomaly, keďže sa snažia vyjednávať.

Americké indexy na to zareagovali okamžitým poklesom už v úvodných hodinách obchodovania. Akcie už podľa viacerých analytikov sa nachádza na prekúpených úrovniach, navyše trh dlho stúpal bez väčšej korekcie. Dostal sa tak z medvedej formácie Rising Wedge. Výpredaje sa zastavili na EMA 200 z pohľadu 4H frafu. Aktuálne trh vymazáva straty. Môže to však byť falošný signál. Uvidíme ďalší pokles alebo sa trh otočí opäť nahor?

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.