Dopad pandémie na českú a slovenskú burzu. A čo môže priniesť druhá vlna?

30 / 07 / 2020
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Pandémia COVID-19 spôsobila na globálnych trhoch v polovici marca obrovský prepad. V červených číslach sa nachádzala väčšina obchodovaných aktív po celom svete. Celosvetový dopad koronakrízy však pocítili aj lokálne trhy. Pozrime sa na vývoj na slovenskej a českej burze.

Slovenský trh počas prvej vlny pandémie

Slovenský akciový index (SAX), ktorý sa obchoduje na Burze cenných papierov v Bratislave (BCPB) začal v marci v dôsledku vypuknutia ochorenia aj na území Slovenska postupne klesať a svoje dno dosiahol 24.3.2020 na hodnote 315,66 bodov. Hodnotu indexu ťahal dole najmä pokles akcií Tatry mountain resorts, ktorá je závislá na cestovnom ruchu a VÚB banka a OTP Banka Slovensko. Okrem nich sú súčasťou titulu podľa aktualizovaných informácii SITA z decembra 2019 ďalšie štyri spoločnosti – Biotika, Best Hotel Properties a SES Tlmače. Pre porovnanie – ešte začiatkom marca sa index SAX obchodoval na úrovni 357,09 bodov, čo predstavuje pokles na úrovni takmer 12 percent. 

Aj keď sa SAX z nízkych čísel odrazil a koncom mája (po postupnom otváraní jednotlivých ekonomík štátov a uvoľňovaní reštrikcií zavedených za účelom zabránenia šírenia ochorenia) začal v dôsledku pozitívneho sentimentu na trhu dosahovať opätovný rast a v júni dokonca prevýšil hodnoty zo začiatku marca, nakoniec sa opäť prepadol koncom júna v dôsledku zvyšujúceho sa napätia z druhej vlny pandémie, ktorá ochromila celý svet. V úvode tohto týždňa sa SAX obchodoval na hodnote 336,70 bodov, čo predstavuje od začiatku roka 2020, kedy dosahoval úroveň 350,31 bodov prepad o 4 percentá. V porovnaní s desaťročným horizontom vývoja sa však hodnota indexu nachádza na najvyšších hodnotách a obchoduje sa v plusových číslach. Celkovo si za posledných 10 rokov pripísal k svojej hodnote 56 percent. 

pastedGraphic.png

Graf: Vývoj hodnoty indexu SAX za posledných 10 rokov. (Zdroj: Tradingeconomics.com)

Český trh počas prvej vlny pandémie

Koronakríza sa podpísala aj pod obchodovanie oficiálneho indexu v Českej republike, ktorým je index Pražskej burzy (PX). Ten sa 18. marca 2020 predpadol pod 700 bodov na 690 bodov, pričom ešte začiatkom mesiaca sa obchodoval na hodnote 975 bodov.  

Hodnotu indexu ťahali počas pandémie nadol najmä akcie finančného domu MONETA Money Bank o 17 % po tom, čo sa spoločnosť rozhodla, že akcionárom nevyplatí druhú časť dividendy za minulý rok. Výrazný pokles zaznamenali aj akcie Erste Group Bank, Komerční banka, Avast a VIG.  V mínusových číslach sa ocitli aj akcie textilnej spoločnosti PFNonwovens a predajcu tabakových výrobkov Philip Morris ČR.

Z marcových prepadov sa však index PX pomerne rýchlo spamätal a na vlne eufórie investorov z uvolňovania ekonomiky sa postupne dostal takmer na hodnoty, ktoré dosahoval tesne pred začiatkom pandémie. Počas pondelkového obchodného dňa sa hodnota indexu pohybovala na úrovni 953 bodov. V praxi to znamená, že o začiatku roka sa hodnota indexu prepadla z 1124 bodov o 15 percent. V červených číslach sa nachádza vývoj hodnoty aj z pohľadu vývoja počas posledných 10 rokov. Jeho hodnota sa v rovnakom období pred dekádou obchodovala na úrovni 1175 bodov, čo znamená, že index si za toto obdobie odpísal celkovo 19 percent. 

pastedGraphic_1.png

Graf: Vývoj hodnoty indexu PX za posledných 10 rokov. (Zdroj: Tradingeconomics.com)

Keďže odborníci predpokladajú príchod druhej vlny, je pravdepodobné, že bude do určitej miery vo vývoji trhu už započítaná a jej dôsledky na vývoj hodnoty aktív nielen na českom a slovenskom trhu, ale v globálnom meradle nebudú také „extrémne“ ako prepad, ktorého sme boli svedkami v marci. 

Nezávislý investičný prieskum: Akékoľvek informácie, ktoré by sa mohli chápať ako investičný prieskum, neboli pripravené v súlade s právnymi požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného prieskumu. Ďalej nepodlieha žiadnemu zákazu obchodovania pred rozširovaním investičného prieskumu.
Žiadne záväzky/záruky: Žiadna z informácií obsiahnutých v tomto dokumente nie je určená na to, aby predstavovala akúkoľvek ponuku (alebo vyžiadanie ponuky) na kúpu alebo predaj akejkoľvek meny, produktu alebo finančného nástroja, na uskutočnenie akejkoľvek investície alebo na účasť v akejkoľvek konkrétnej obchodnej stratégii. Tieto informácie sa tvoria iba pre marketingové a/alebo informačné účely s pridanou hodnotou a žiadny člen Goldenburg Group neposkytuje žiadne záväzky ani záruky a nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť alebo úplnosť tu poskytnutých informácií. Pri poskytovaní týchto informácií ani poskytovateľ obsahu ani žiadny člen skupiny Goldenburg nezohľadnil investičné ciele, osobitné investičné ciele, finančnú situáciu a špecifické potreby a požiadavky žiadneho príjemcu a nič z toho nie je určené ako odporúčanie pre žiadneho príjemcu investovať alebo odpredať určitým spôsobom. Žiadny člen skupiny Goldenburg nepreberá žiadnu zodpovednosť za príjemcu, ktorý utrpel stratu z obchodovania v súlade s vnímaným odporúčaním.
Varovanie pred rizikom: Všetky investície predstavujú riziká a môžu viesť k ziskom aj stratám. Najmä investície do produktov s pákovým efektom, ako napríklad (ale nielen) devízy, deriváty a komodity, môžu byť veľmi špekulatívne a zisky a straty môžu prudko a rýchlo kolísať. Špekulatívne obchodovanie nie je vhodné pre všetkých investorov a všetci príjemcovia by mali starostlivo zvážiť svoju finančnú situáciu a poradiť sa s finančným poradcom (poradcami), aby porozumeli súvisiacim rizikám a zabezpečili vhodnosť ich situácie pred uskutočnením akejkoľvek investície, odpredaja alebo vstupu do akejkoľvek transakcie. Akákoľvek zmienka o akýchkoľvek rizikách nemusí byť a nemala by sa považovať za komplexné zverejnenie alebo opis takýchto rizík. Akékoľvek vyjadrenie názoru je autorovým osobným a nemusí nevyhnutne odrážať názor ktoréhokoľvek člena Goldenburg Group a všetky vyjadrenia názoru sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia (ani pred, ani následne).
Minulá výkonnosť nie je indikácia: Táto webová stránka môže odkazovať na predchádzajúce výsledky. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Údaje o predchádzajúcej výkonnosti zobrazené na tejto webovej stránke sa nemusia v budúcnosti nevyhnutne opakovať. Nepredkladá sa žiadne vyhlásenie, že akákoľvek investícia bude alebo nebude schopná dosiahnuť zisky alebo straty podobné tým, ktoré sa dosiahli v minulosti, alebo že sa zabráni významným stratám.
Výhľady dopredu: Tam, kde sa na tejto webovej stránke nachádzajú vyhlásenia, ktoré nie sú historickými faktami, takéto vyhlásenia by mohli byť údaje získané v dôsledku simulovanej výkonnosti v minulosti alebo budúcich výsledkov na základe súčasných očakávaní, odhadov, prognóz, názorov a presvedčení členov Goldenburg Group. Takéto vyhlásenia zahŕňajú známe a neznáme riziká, neistoty a iné faktory a nemožno sa na ne neprimerane spoliehať. Okrem toho môže táto webová stránka obsahovať "výhľadové vyhlásenia". Skutočné udalosti alebo výsledky alebo skutočné výsledky sa môžu podstatne líšiť od skutočností alebo výsledkov uvedených v takýchto výhľadových vyhláseniach. Žiadne zo stanovísk, ktoré by mohli byť odvodené z obsahu tejto webovej stránky, nie je určené na spoliehanie sa ako na radu alebo odporúčanie akéhokoľvek opatrenia. Sú určené len ako faktické vyjadrenie osobných úvah a špekulácií.