Dôvera investorov v EU je na šesť ročných minimách

04 / 06 / 2018
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Investori začínajú byť znepokojení aktuálnou situáciou v euro zóne a obávajú sa ekonomického spomalenia v tomto bloku. Obavy ohľadom populistickej vlády v Taliansku a výrazné navýšenie deficitu a dlhu v Taliansku viedli k poklesu sentimentu v euro zóne, poukázala na to agentúra Sentix, ktorá zostavuje investorské prieskumy každý mesiac. Aktuálne sa dôvera investorov prepadla až na šesť ročné minimá a poklesla na úrovne naposledy videné v auguste 2012. Vtedy sa európske krajiny zmietali v kríze eura a hrozil rozpad Eurozóny a návrat k pôvodným menám v jednotlivých krajinách.

„Nová vláda v Taliansku priniesla strach a nedôveru pre európskych investorov“ hovorí Sentix. Navyše, zavedenie cla na import do USA a rozpútanie obchodných vojen sentimentu tiež neprospeli. Trh preto očakáva výrazne spomalenie v ekonomickom raste v euro zóne.

Talianske dlhopisy minulý týždeň výrazne prepadli a výnos prudko vzrástol, pričom talianske akcie boli tiež vypredané. Odvtedy už prešlo pár dní, situácia sa upokojila a dlhopisy sa vrátili na úrovne pred vypuknutím paniky, no akciám to ešte chvíľku potrvá.

Práve talianske problémy prichádzajú vo veľmi zlom čase. Ekonomické spomalenie v euro zóne, spolu so zhoršením sentimentu môžu skomplikovať situáciu pre ECB. Centrálna banka by sa na júnovom zasadnutí mala snažiť situáciu upokojiť a možno uvidíme naznačenie toho, že QE bude ukončené už tento rok. To by mohol byť silný jastrabí signál pre euro a investori by mohli krátkodobo zabudnúť na všetky problémy a poslať spoločnú menu vyššie naspäť k 1.20 voči doláru.

Ak by však ECB znela holubičo a nenaznačila možnosť ukončenia QE, prípadne by ešte negatívne komentovala aktuálnu situáciu, euro by mohlo pokračovať v súčasnom poklese a spadnúť až k 1.15.

Slabnúce rastové momentum v EU potvrdili aj manažérske prieskumy PMI, ktoré naznačili, že druhý kvartál 2018 bude ešte slabší ako ten prvý.

Investorský prieskum Sentix tiež ukázal, že dôvera v Nemecku, najväčšej ekonomiky EU, prepadla tiež na šesť ročné minimá. Aj napriek rekordne nízkej nezamestnanosti môže byť ohrozený hlavne Nemecký export a to kvôli silnejšiemu euru, ale hlavne kvôli tarifám na import do USA. Trump uvažuje o nových clách na dovoz nemeckých luxusných vozidiel.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.