ECB a ďalšie stimuly pre trh

12 / 09 / 2019
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Vo štvrtok (12.9.2019) na zasadnutí o úrokovej sadzbe ECB rozhodla nasledovne:

Depozitné úrokové sadzby klesli o 10b podľa očakávania analytikov a investorov a aktuálne sa nachádzajú na -0.5 percenta. Úrokové sadzby pre hlavné refinančné operácie ostali na nezmenenej úrovni 0.0 percenta. Jedná sa tak o očakávaný stimul. Dôležité však je, že ECB spustí ďalší program kvantitatívneho uvoľňovania (QE), na ktoré trh reagoval v minulosti veľmi pozitívne. Týmito, ale aj ďalšími opatreniami sa guvernéri ECB snažia o dodatočnú podporu ekonomiky. Podarí sa konečne infláciu zvýšiť?

Tieto nástroje by mohli pomôcť ekonomike, ako aj zvýšeniu inflácie ako tomu bolo v minulosti, netreba však zabúdať, že na trhoch stále prevláda neistota okolo Brexitu a zvyšujúce sa napätie ohľadom obchodnej vojny (Čína a USA). Tá jednoznačne zasahuje aj európske podniky. Veľa analytikov kritizuje znižovanie sadzieb ale aj QE, najmä kvôli nedostatočnej efektívnosti a takisto kritizujú krok ECB, pretože pokiaľ by teoreticky prišla recesia, tak ECB si už vystrieľala veľa  nábojov (no nie všetky). Vydá sa potom ECB na japonský model a začne nakupovať akcie resp. etf problémových firiem na ďalšiu podporu?

Zdroj: Zerohedge

 

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.