ECB drží slovo, QE skončí koncom tohto roka

13 / 09 / 2018
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Európska centrálna banka vo štvrtok podľa očakávaní ponechala monetárnu politiku nezmenenú a hlavná úroková sadzba zostala na nule, pričom depozitná sadzba bola ponechaná na -0.4%. Mario Draghi zároveň potvrdil, že od septembra bude mesačný nákup dlhopisov znížený na 15 mld. EUR a úplne skončí koncom roka 2018. V platnosti ostal aj terajší forward guidance a ECB stále chce zvyšovať sadzby až po lete 2019.

Vzhľadom na to, že z pôvodného rozhodnutia o úrokových sadzbách sa trh nič nové nedozvedel (ako zvyčajne) sa pozornosť presunula na tlačovú konferenciu. Draghi podľa očakávaní znížil projekcie rastu EU ekonomík na 1.9% v nasledujúcom roku z 2.1% v poslednom odhade, no zároveň dodal, že ekonomické momentum je veľmi silné a malo by prebiť potenciálne riziká z protekcionistických opatrení (teda z obchodnej vojny). Podľa centrálnej banky bude pokračovať aktuálny rast aj naďalej a nahor ho potiahne hlavne silný trh práce a rast miezd.

Následne sa Mario Draghi povenoval aj inflácii a spomenul, že ECB očakáva silnejší nárast jadrovej inflácie v nasledujúcom období. Jadrová inflácia, teda rast cien očistený o potraviny a energie, doteraz výrazne zaostával za klasickým CPI a trh to zobral veľmi pozitívne. Po týchto slovách vyštartoval EURUSD nahor o 80 pips. Investori očakávajú, že pokiaľ bude inflácia vyššia, ECB začne rýchlejšie zvyšovať sadzby, aj keď to skôr vyzerá na to, že ECB pôjde slimačím tempom a bude napodobňovať BoE, ktorá zvyšuje raz ročne.

Na otázku o politickej nestabilite v Taliansku odpovedal neutrálne, že ECB musí počkať ako sa situácia vyvinie, ale že verí, že Taliansko dodrží rozpočtovú zodpovednosť a problémy sa neobjavia aj v iných európskych krajinách.

Zaujímavé však bude sledovať, ako sa trh prispôsobí od nového roka, keď skončí kvantitatívne uvoľňovanie a hlavne, aký dopad to bude mať na výnosy problémových krajín v EU.

Nárastu EURUSD v popoludňajších hodinách pomohli aj slabšie čísla CPI inflácie z USA. Tie vyšli pod odhadmi, rovnako ako PPI indexy v stredu a ročná inflácia spomalila na 2.7% z 2.9% naposledy, pričom jadrová inflácia si tiež pohoršila na 2.2% z 2.4% v júli. Investori tak zatvorili časť krátkych pozícií na páre a euro sa mohlo pobrať smerom nahor.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.