ECB nariadila talianskej banke Carige nútenú správu

03 / 01 / 2019
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Európska centrálna banka (ECB) určila troch nútených správcov, ktorých poverila riadením talianskej banky Carige, ktorá sa dostala do problémov kvôli finančnej kríze, nehovoriac o slabej talianskej ekonomike. Dočasné vedenie má pomôcť zachrániť banku po tom, čo sa jej minulý mesiac nepodarilo navýšiť kapitál.

Banka sa snažila ešte minulý mesiac získať od akcionárov podporu na emisiu nových akcií v hodnote 400 miliónov eur. Po jej neschválení odstúpila väčšina členov správnej rady  vrátane predsedu Pietra Modiana a generálny riaditeľ Fabio Innocenzi, nakoľko emisia bola súčasťou záchranného plánu, ktorý mal pomôcť zabrániť v Taliansku riziku možného bankového kolapsu. Kvôli nedostatku financií muselo byť pozastavené aj obchodovanie banky s akciami.

ECB teda musela zasiahnuť a určiť správcov, ktorí majú zaistiť stabilitu finančnej inštitúcie.  Na túto pozíciu menovala Innocenziho, Modiana a Raffaela Lenera, ktorý je externým právnikom so skúsenosťami z pôsobenia v centrálnej banke a talianskom regulátorovi finančného trhu Consob.

Úlohou správcov je pokračovať v posilnení kapitálu inštitúcie, jej očistenie od zlých úverov a hľadanie možného partnera pre fúziu.  Jedno z prvých jednaní odštartovali s talianskym fondom pre garanciu vkladov (FITD), ktorý kúpil  minulý rok konvertabilné dlhopisy Carige za 320 miliónov eur, čo by mohlo banke pomôcť  splniť požiadavku na zvýšenie kapitálu. Tie mali nadobudnúť splatnosť začiatkom tohto roka po úspešnej emisii nových akcií alebo byť premenené na akcie, čo by znamenalo, že hlavnými akcionármi banky by sa stali talianske banky.

Carige je poslednou veľkou talianskou bankou, ktorá sa nachádza v problémoch. V roku 2016 Rím zachránil banku Monte dei Paschi di Siena a minulý rok financoval prostredníctvom banky Intesa Sanpaolo pomoc pre dve menšie benátske banky.

Možnosť vymaniť sa z problémov Carige komplikuje najmä fakt, že v snahe o prežitie predala svoj najlepší majetok ako sú poisťovacie divízie, takže sa jej momentálne ťažko hľadá partner. Napriek tomu, že od rok 2014 navýšila majetok o 2,2 miliardy eur, zároveň zvýšila aj stratu na 1,5 miliardy eur.

 

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.