ECB necháva sadzby na nezmenenej úrovni

25 / 07 / 2019
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Rokovanie guvernérov o úrokových sadzbách neprinieslo neočakávané závery. Úroková sadzba pre hlavné refinančné operácie zostáva na nezmenenej nulovej úrovni a ostatné úrokové sadzby pre jednodňové refinančné a jednodňové sterilizačné operácie sa takisto nezmenia. V posledných dňoch pravdepodobnosť znižovania sadzieb (rate cut) narastala, vďaka čomu v posledných dňoch oslabovalo Euro a nemecký akciový index DAX rástol.

Neuvidíme teda ďalšiu podporu zo strany úrokových sadzieb, ani po slabých tohtotýždňových dátach z Nemecka (priemyselný sektor), čo je celkom rozumné riešenie. Rate cut by nemusel byť efektívny. Guvernéri očakávajú, že kľúčová úroková sadzba ECB ostane pravdepodobne na aktuálnej (prípadne nižšej) úrovni až do prvej polovice 2020. To môže znamenať, že ECB sa možno pokúsi o rate cut o 10bodov v neďalekej budúcnosti.

Keďže cielená inflácia je ďaleko od reálnej a nedarí sa ju samostatne stimulovať ani nízkymi sadzbami, tak nám vo výhlasení dali nepriamu odozvu na ďalšie QE (kvantitatívne uvoľňovanie).

Rada guvernérov poznamenala, že je pripravená podľa potreby prispôsobiť všetky svoje nástroje tak, aby sa zabezpečilo, že inflácia sa priblíži k svojmu cieľu, udržateľným spôsobom (blízko 2 percent).

A keď sa cieľ nedokázal naplniť bez väčších monetárnych zásahov, napriek nízkym sadzbám, tak je zrejmé, že opäť uvidíme ďalšie kvantitatívne uvoľňovanie v septembri.

EURUSD na tieto správy zatiaľ reaguje posilnením na úroveň 1.116 a DAX sa obchoduje na 12 467 € a tak oslabuje o 0.8 percenta.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.