ECB ukončí QE, Fed bude zvyšovať viac než doteraz a BoJ tlačí menej

14 / 06 / 2018
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Európska centrálna banka vo štvrtok podľa očakávaní načrtla koniec kvantitatívneho uvoľňovania a ponechala všetky sadzby nezmenené. Hlavná refinančná sadzba preto zostala na nule a depozitná sadzba na -0.4%. Oveľa dôležitejšie ale boli komentáre ku koncu QE, ktoré zneli nasledovne: ECB bude aj naďalej pokračovať v mesačných nákupoch cenných papierov v objeme 30 mld. EUR do septembra 2018. Po septembri zníži objem na 15 mld. EUR mesačne do decembra 2018 a od roku 2019 už nebude tvoriť nové peniaze na nákup dlhopisov a iných cenných papierov. To boli jastrabie správy pre euro, no trh s tým už počítal a preto to už mohlo byť započítané v cenách.

ECB zároveň dodala, že peniaze z exspirujúcich dlhopisov bude používať na nákup ďalších dlhopisov, ale aj to už investori vedeli, čiže žiadne prekvapenie.

Draghi ale zároveň dodal aj mierny forward guidance, pretože sadzby budú ponechané na súčasných úrovniach minimálne do leta 2019 a prípadne dlhšie, dokým inflácia nebude rásť udržateľným trendom na očakávané úrovne. Trh sa viac sústredil práve na tento dodatok o sadzbách a euro bolo silnejšie vypredaná, pričom EURUSD pár prepadol až k 1.1730, čo bol pokles o cca 100 pips v prvotnej reakcii.

V stredu večer zasadal aj Americký Fed. Ten podľa očakávaní znova zvýšil úrokovú sadzbu už na 2% a naznačil, že sa tento krok chystá zopakovať ešte dva krát tento rok. Trh pritom očakával len jedno ďalšie zvyšovanie a preto sa jednalo o jastrabie prekvapenie. Zároveň Americká centrálna banka navýšila aj projekcie ekonomického rastu. Inflácia v USA meraná podľa CPI je už na 2.8% a jadrová inflácia CPI je na 2.2% medziročne. Aj keď sa nejedná o obľúbené indikátory inflácie pre Fed, vyzerá to tak, že rast cien v USA začína prudko akcelerovať, čo by mohlo vyústiť v ešte rýchlejšie zvyšovanie sadzieb koncom roka. Americký dolár však po Fede klesol a výnosy tiež spadli. Trh teda neverí prognózam Fedu a na ďalší rok stále neočakáva rýchle zvyšovanie sadzieb.

Problémom ale zostáva splošťujúca sa dlhopisová krivka a súčasným tempom by sme sa po ďalšom zvýšení sadzieb mohli dostať už do inverzného teritória. Vtedy sú krátke sadzby vyššie ako dlhodobé a vždy v histórii do 18 mesiacov nasledovala v USA recesia. Aj preto investori nakupujú dlhopisy s dlhšou splatnosťou, ktoré slúžia ako bezpečný prístav.

V noci zo stredy na štvrtok mala zasadnutie aj Bank of Japan a aj tu sme videli zníženie nákupov dlhopisov v programe QQE o 15 mld. USD mesačne. Zdá sa, že kohútiky lacných peňazí od centrálnych bánk sa zatvárajú a bude zaujímavé sledovať, ako sa s tým vysporiadajú jednotlivé ekonomiky, ktoré sú na vrchole svojich rastových cyklov.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.