Ekonomický rast Číny tento rok spomalí viac ako sa predpokladalo

18 / 01 / 2019
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Druhej najväčšej ekonomike – Číne hrozí ďalšie spomalenie v ekonomickom sektore. Podľa najnovších informácií má ekonomický rast krajiny spomaliť na 6.3 percenta tento rok, z pôvodných 6.6 percent podľa ekonómov z Reuters. Niekde sa hovorí o poklese na 6.5 percenta. V roku 2017 to bolo 6.9 percent.

Podobnú situáciu potvrdzuje aj Manufacturing PMI index tejto krajiny, ktorý klesol pod hodnotu 50. Stav nad touto hodnotou signalizuje pozitívny vývoj. O tomto som sa však venoval v predchádzajúcom článku.

Čína si je vedomá, že aktuálne informácie o stave rastu ich ekonomiky nie sú najlepšie. Samozrejme veľkú rolu v tomto smere má aj obchodná vojna s USA a všeobecne globálne spomalenie, s ktorým sa pomaly začína rátať do budúcna. Čína sa preto nechcela pozerať na tento stav a napumpovala svoju ekonomiku ďalšími peniazmi. Konkrétne sa jedná o stimul, kde čínska centrálna banka napumpuje 560 miliárd Juanov (83mld USD) do finančného systému, aby zvládla situáciu vysokej likvidity. Jedná sa tak o najväčší stimul v jej histórií.

Ide o obdobie, kedy firmy a aj bežní občania vyberajú z bánk množstvo peňazí, keďže sa jedná o obdobie platenia daní. Centrálna banka tak pomohla ostatným bankám znížiť náklady na financovanie týchto procesov.

PBOC zvyčajne poskytuje extra likviditu, aby sa vyhlo „kolapsu“. 16. Január môžeme považovať za vrchol daňových platieb. Pred rokom táto forma podpory predstavovala 270 mld Juanov. Je to vcelku problém, keď sa takto musí situácia zachraňovať, keďže sa ráta s masívnym vyberaním hotovosti. Však vždy každého niekto zachráni, či už je to QE (Kvantitatívne uvoľňovanie) alebo iný nástroj. To sa nedeje len v Číne, u nás, resp. ECB skončila program QE až v decembri 2018. Dialo sa to všade, prípadne niekde sa to ani nezastavilo. Kto však zachráni Vás, keď nesplácate hypotéku?

Odhliadnuc od predchádzajúceho stimulu sa poďme pozrieť na vývoj dlhu a HDP. Áno, je super, že čínske HDP je pomerne vysoké a je tu predpoklad, že sa napr. o 10-20 rokov môže stať najväčšou ekonomikou vôbec. Treba však spomenúť, že je tu jedno hlavné riziko. Nie je to ani tak obchodná vojna, prípadne ekonomické spomalenie. Jedná sa však o dlh, ktorý rastie rýchlejšie než HDP za posledné roky. To za posledné roky klesá a očakáva sa, že bude aj naďalej. Nižšie prikladám graf, ktorý predstavuje podiel vládneho dlhu Číny na HDP. Veľké množstvo investícií si pýta svoju daň vo forme dlhu, no treba sa pozrieť aj na vec, že dlh rastie príliš rýchlo a jedného dňa to môže ohroziť nielen Čínu, ale v globále aj svetovú ekonomiku.

Zdroj: tradingeconomics.com

Samozrejme, oproti Grécku, Taliansku, ale aj Amerike je tento pomer len zlomok čísla -v percentuálnom vyjadrení, no nie úplne zanedbateľný.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.