Elon Musk bude znášať následky

28 / 09 / 2018
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

CEO Tesla, Elon Musk si pravdepodobne neuvedomil vážnosť situácie, keď v minulosti zverejnil zavádzajúce informácie na sociálnej sieti – Twitter.

Je takmer nemožné si prestaviť spoločnosť Tesla Inc. bez svojej hlavnej tváre Elona Muska. No v blízkej dobe sa to môže stať skutočnosťou. Komisia SEC (Komisia pre cenné papiere a burzu) vo štvrtok vzniesla otázky týkajúcej sa výkonnej moci resp. Elona Muska. Agentúra obvinila Muska, ktorý zavádzal investorov zo svojho tweetu 7/8/2018. Tweet je len začiatok celého zavádzania. Musk hovoril, že má zariadené financovanie a že odkúpi spolu spolu s arabským štátnym fondom akcie Tesly za 420 USD. Na túto správu vtedy zareagovali akcie Tesly prudkým rastom, no o pár dní sa obchodovali oveľa nižšie. Po nejakej dobe toto rozhodnutie odvolal. Agentúra sa snaží o zablokovanie jeho výkonných funkcií a bude stáť za svojim názorom, aby sa Musk už viac neangažoval vo funkcií direktora alebo vysoko postaveného úradníka.

Tesla sa v poslednej dobe snažila napĺňať svoje sľuby ohľadom produkcie a termínu dodania, no pre spoločnosť je toto ďalšia rana. Viacero investorov a významných osobností z automobilového priemyslu sa zhodlo, že pokiaľ Elon Musk rezignuje, Tesla nebude nikdy ako predtým a bude menej atraktívna spoločnosť.

Akcie Tesly po uzavretí (vo štvrtok) na cene 307 USD klesli o 12 percent v nočných hodinách. Teslu v poslednom období opustilo viacero úspešných manažérov z viacero oblastí. Predstavenstvo Tesly však plne podporuje Elona Muska, pričom si plne uvedomujú situáciu a podporujú jeho pôsobenie na najvyšších miestach.

 

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.