EUR/USD – Analýza 12.04.2018

12 / 04 / 2018
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Eurodolár sa stále nachádza v býčom trende, ktorý sa obchoduje už od apríla 2017. Vtedy sa EURUSD obchodoval na hodnote cca 1.06. Dobré výsledky Eurozóny, vplyv amerického prezidenta D.Trumpa a politika FEDu zapríčinili devalváciu dolára. K znehodnoteniu prispieva aj rastúca inflácia. Aktuálne sa EURUSD obchoduje na hodnote 1.23.

Americký prezident Donald Trump sa niekoľko krát vyjadril, že devalvácia USD hrá v jeho prospech, resp. v prospech jeho politiky.

D.Trump sa snaží vytvárať nové pracovné príležitosti, znížiť nezamestnanosť (ktorá je aj tak na veľmi nízkej úrovni) a najmä prilákať americké podniky pôsobiace v iných kontinentoch späť do Ameriky. Prispôsobil k tomu už určité kroky. Znížil daňové zaťaženie a zrušil klimatickú dohodu. Týmto krokom sa dostal pod veľkú vlnu kritiky. Tento počin môže spôsobiť, že podniky, ktoré produkujú produkty zložitým výrobným a spracovateľským procesom (najmä čo sa týka vplyvu na životné prostredie) zvýšia svoju produktivitu a zvýšia zamestnanosť. Takže v celkovom dôsledku aj keď tieto príčiny devalvujú dolár v konečnom dôsledku je pravdepodobné, že spôsobia ekonomickú expanziu v USA.

V piatok (06.04.) sa EURUSD dostal na hraničnú úroveň býčej trendovej línie. Na úrovni 1.221 sa nachádzal silný support a keďže sa medveďom nepodarilo uzavrieť pod touto úrovňou, trendová línia nebola prerazená a trend pokračuje. K dlhodobejšej devalvácií môžu pomôcť posledné nepriaznivé výsledky z amerického trhu práce a zväčšený deficit obchodnej bilancie.

Z pohľadu technickej analýzy sa EURUSD obchoduje nad úrovňou 1.221 , kde sa nachádza silný support a prípadne zlé výsledky z EÚ by mohli cenu stlačiť dole, prípadne by mohli preraziť túto hranicu a cena by sa potom mohla zastaviť na úrovni 1.215. Najbližšie silnejšie rezistencie sa nachádzajú na úrovni 1.245 následne 1.255. Z dlhodobého hľadiska by sa cena mohla dostať až na úroveň 1.28.

EURUSD už od januára konsoliduje od ceny 1.215 po zatiaľ raz otestovaný vrchol za posledné 3 roky a to na úrovni 1.255. Stále sa nachádzame nad kĺzavými priemermi, čo signalizuje býčí trend. Napriek tomu treba ostať ostražitý, pretože pár zlých fundamentálnych správ môžu túto situáciu zvrátiť.

 

 

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.