EUR/USD – Analýza

04 / 09 / 2019
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Ako sa darí najviac obchodovanému menovému páru EUR/USD?

Všimnime si ako trh reaguje, resp. ako sa správa takmer vždy po vytvorení nového swingového dna. Pokiaľ sa pozeráme do neďalekej minulosti, tak si môžeme všimnúť, že takmer vždy ako vytvorí nové krátkodobé dno na dennom timeframe, tak do pár dní nasledoval veľký pohyb smerom nahor. Trh teda pravidelne zamieta dlhodobejšie obchodovanie na nižších úrovniach a dá sa povedať, že sa pohybuje do strany.

Podobne je tomu aj teraz. Trh z dlhodobého hľadiska stále klesá a pár dní dozadu prerazil jednu dôležitú trendline z týždňového grafu. V tomto smere treba však sledovať týždňový graf, lebo dianie na dennom môže vyzerať mätúco.

Včerajšia sviečka bola ukončená býčím pin-barom na silnej úrovni 1.618 fibo retracementu, ktorá veľa krát slúži ako úroveň obratu. Keď sa takáto sviečková formácia  vytvorí na tak významnom supporte, indikuje to veľmi dobrú obchodnú príležitosť. Dnes sa výsledok dostavil, keďže trh reaguje veľmi pozitívne na predchádzajúci set-up a rastie.

Prečo dolár dlhodobo klesá? Americký dolár slúži ako „safe haven“ resp. ako bezpečné úložisku v čase krízy. Môže to teda znamenať jeden z dôvodov, že investori sa obávajú o budúci vývoj a preto presúvajú svoj kapitál do bezpečných prístavov ako sú drahé kovy (zlato, striebro), ale aj dlhopisy či americký dolár prípadne japonský jen, ktorý takisto v poslednom čase prudko posilňuje.

Akciový trh má v cene do istej miery započítané viacnásobné znižovania sadzieb ako aj ukazujú futures na úrokovú mieru fedu do konca decembra. Či to je takisto aj na forexovom trhu je však otázne. V každom prípade, ak by sme videli viacnásobný „rate-cut“, tak by americký dolár mohol oslabiť, keďže „peniaze“ budú lacnejšie.

Aktuálny stav však viac vyhovuje Euru a ekonomike EÚ, ktorá je veľmi exportne orientovaná.

Ak by fed zamietol ďalšie znižovanie sadzieb tak dolár by mohol posilniť ešte viac. Na druhej strane tu máme ECB, kde sa špekuluje že podporí ekonomiku miernym znižovaním sadzieb a kvantitatívnym uvoľňovaním. Uvidíme. Tieto kroky by však mohli ešte viac oslabiť Euro a tak by EUR/USD mohol padnúť na nové úrovne.

Táto analýza slúži ako podklad pre vzdelávanie a nemožno ju považovať ako investičnú radu alebo odporúčanie. Pri obchodovaní odporúčame dodržiavať prísny money a risk management. Váš kapitál je vystavený riziku.

 

Nezávislý investičný prieskum: Akékoľvek informácie, ktoré by sa mohli chápať ako investičný prieskum, neboli pripravené v súlade s právnymi požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného prieskumu. Ďalej nepodlieha žiadnemu zákazu obchodovania pred rozširovaním investičného prieskumu.
Žiadne záväzky/záruky: Žiadna z informácií obsiahnutých v tomto dokumente nie je určená na to, aby predstavovala akúkoľvek ponuku (alebo vyžiadanie ponuky) na kúpu alebo predaj akejkoľvek meny, produktu alebo finančného nástroja, na uskutočnenie akejkoľvek investície alebo na účasť v akejkoľvek konkrétnej obchodnej stratégii. Tieto informácie sa tvoria iba pre marketingové a/alebo informačné účely s pridanou hodnotou a žiadny člen Goldenburg Group neposkytuje žiadne záväzky ani záruky a nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť alebo úplnosť tu poskytnutých informácií. Pri poskytovaní týchto informácií ani poskytovateľ obsahu ani žiadny člen skupiny Goldenburg nezohľadnil investičné ciele, osobitné investičné ciele, finančnú situáciu a špecifické potreby a požiadavky žiadneho príjemcu a nič z toho nie je určené ako odporúčanie pre žiadneho príjemcu investovať alebo odpredať určitým spôsobom. Žiadny člen skupiny Goldenburg nepreberá žiadnu zodpovednosť za príjemcu, ktorý utrpel stratu z obchodovania v súlade s vnímaným odporúčaním.
Varovanie pred rizikom: Všetky investície predstavujú riziká a môžu viesť k ziskom aj stratám. Najmä investície do produktov s pákovým efektom, ako napríklad (ale nielen) devízy, deriváty a komodity, môžu byť veľmi špekulatívne a zisky a straty môžu prudko a rýchlo kolísať. Špekulatívne obchodovanie nie je vhodné pre všetkých investorov a všetci príjemcovia by mali starostlivo zvážiť svoju finančnú situáciu a poradiť sa s finančným poradcom (poradcami), aby porozumeli súvisiacim rizikám a zabezpečili vhodnosť ich situácie pred uskutočnením akejkoľvek investície, odpredaja alebo vstupu do akejkoľvek transakcie. Akákoľvek zmienka o akýchkoľvek rizikách nemusí byť a nemala by sa považovať za komplexné zverejnenie alebo opis takýchto rizík. Akékoľvek vyjadrenie názoru je autorovým osobným a nemusí nevyhnutne odrážať názor ktoréhokoľvek člena Goldenburg Group a všetky vyjadrenia názoru sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia (ani pred, ani následne).
Minulá výkonnosť nie je indikácia: Táto webová stránka môže odkazovať na predchádzajúce výsledky. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Údaje o predchádzajúcej výkonnosti zobrazené na tejto webovej stránke sa nemusia v budúcnosti nevyhnutne opakovať. Nepredkladá sa žiadne vyhlásenie, že akákoľvek investícia bude alebo nebude schopná dosiahnuť zisky alebo straty podobné tým, ktoré sa dosiahli v minulosti, alebo že sa zabráni významným stratám.
Výhľady dopredu: Tam, kde sa na tejto webovej stránke nachádzajú vyhlásenia, ktoré nie sú historickými faktami, takéto vyhlásenia by mohli byť údaje získané v dôsledku simulovanej výkonnosti v minulosti alebo budúcich výsledkov na základe súčasných očakávaní, odhadov, prognóz, názorov a presvedčení členov Goldenburg Group. Takéto vyhlásenia zahŕňajú známe a neznáme riziká, neistoty a iné faktory a nemožno sa na ne neprimerane spoliehať. Okrem toho môže táto webová stránka obsahovať "výhľadové vyhlásenia". Skutočné udalosti alebo výsledky alebo skutočné výsledky sa môžu podstatne líšiť od skutočností alebo výsledkov uvedených v takýchto výhľadových vyhláseniach. Žiadne zo stanovísk, ktoré by mohli byť odvodené z obsahu tejto webovej stránky, nie je určené na spoliehanie sa ako na radu alebo odporúčanie akéhokoľvek opatrenia. Sú určené len ako faktické vyjadrenie osobných úvah a špekulácií.