EUR/USD: Obchodujeme v trojuholníkovej formácií

11 / 06 / 2018
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

„Eurodolár“ sa odrazil od množstva silných supportov, ktoré sa nachdázajú na úrovniach 1.151-1.158. Potom, čo trh otestoval úroveň  1.151, cena z krátkodobého časového úseku vystrelila na úroveň 1.172.

Aktuálne sa Eurodolár obchoduje na hodnote 1.179. Zo spodnej strany sviečok sa nám vytvára trend z krátkodobého hľadiska. Zhora sme si zakreslili takisto trendovú čiaru a cena ju zatiaľ rešpektuje. Hranice sa nám začínajú približovať, no zatiaľ nevieme určiť ani predikovať, kam cena vyrazí.

Prípadné prerazenie nahor nám signalizuje nadvládu býkov. V tomto prípade bude dôležité, aby aspoň 4-hodinová sviečka uzavrela nad trendovou líniou. Býky majú pred sebou ešte jednu prekážku. Tou je rezistencia na úrovni 1.183-184, po prípadnom prerazení by cena mohla otestovať úroveň 1.19.

Pokiaľ cenu neudrží spodná trendová línia, nasledujúce supporty nám odhalil nástroj Fibonacciho Retracement. Z krátkodobého hľadiska sa menšie supporty nachádzajú na úrovniach: 1.176, 1.172 a 1.165. Z dlhodobého hľadiska sa silný support nachádza na už spomínanej úrovni 1.151-1.16.

Vyzerá to, že sa na trhu vytvorila trojuholníková formácia a v krátkom časovom horizonte môžeme na trhu spozorovať vyššiu volatilitu, najmä po jeho prerazení. V každom obchode treba dbať na dôkladný risk a money manažmnent.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.