EUR/USD po oslabení naberá nový smer

03 / 04 / 2019
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Menový pár EUR/USD po niekoľko dňovom poklese pravdepodobne naberá iný smer.  Eurodolár sa dlhodobo pohybuje v pásmo 1.116 až po 1.15. Zdá sa, že ani tento raz tomu nebude inak.

Trh konečne opustil klesajúci trendový kanál z krátkodobého hľadiska. Trh sa z denného pohľadu odraz od silného supportu na úrovni 1.119, ktorý predstavuje predchádzajúce low za posledné mesiace.

Koniec poklesu sme mohli spozorovať aj na objemoch predávajúcich, ktoré postupne klesali. Následne nastal prudký odraz počas konca včerajšieho dňa a noci. Býky nemajú ešte nič vyhrané. Zo strednodobého hľadiska je na ďalší rast potrebné, aby trh prekonal 1. zelené pásmo, teda silnú S/R zónu. Vo vyznačených pásmach sa nachádzajú aj silné kĺzavé priemery z pohľadu 4H grafu, konkrétne EMA 50,100 a 200. Aj preto je táto zóna kľúčová.

Rozumnou voľbou by bolo počkať si na pull-back, aby trh otestoval rezistenciu, prípadne krátkodobo rastúcu trendline. Ďalšia reakcia na týchto úrovniach bude kľúčová a pokiaľ by nastal odraz smerom nahor, tak by to boli dobré správy pre Euro. Takisto sa však môže stať, že pokiaľ by sa trh dostal pod úroveň trendového kanálu, ktorý prerazil, môže to znamenať pokles na nové tohtoročné low.

Táto analýza slúži ako podklad pre vzdelávanie a nemožno ju považovať ako investičné odporúčanie alebo poradenstvo. Obchodujete na vlastné riziko. Pri obchodovaní odporúčame dodržiavať prísny money a risk management.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.