EURJPY: Euro padá po slabých dátach

08 / 06 / 2018
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Spoločná mena klesala aj v piatok a EURJPY kros bol v intradennej strate cca 0.65% počas Londýnskej seansy, pričom sa obchodoval okolo 128.65.

Nemecké makro dáta aj dnes vyšli veľmi slabé a priemyselná produkcia za apríl výrazne spomalila na 2.0% medziročne verzus 3.2% v marci. Mesačná zmena skončila dokonca v mínuse na -1.0% oproti 1.0% naposledy.

Aj včera Nemecko zverejnilo veľmi biedne čísla a továrenské objednávky za máj medzimesačne spomalili z -0.9% na -2.5%, pričom ročná zmena prepadla z 2.9% až na -0.1%.

EURJPY kros nedokázal zostať nad psychologickou úrovňou 130 a včerajšia denná sviečka pripomína medvedí pin bar. Dnešný výpredaj poslal kros už pod úroveň 129.

Ďalší support je na úrovni 128.00 a ak nebude udržaný, hrozí pokles až k 127.50, kde by už mohli poukladané väčšie nákupné objednávky. Pokiaľ sa kros obchoduje kros pod 129.50, kde je prvá dôležitá rezistencia a zároveň nad 127.50, krátkodobý výhľad vyzerá byť neutrálny.

Cena musí buď preraziť nad rezistenciu alebo spadnúť pod support aby sa vytvoril jasnejší smer pre ďalšie dni. Dnes nás navyše už nečakajú žiadne významné makro dáta a preto by súčasný medvedí scenár mohol zostať v platnosti počas dňa. V každom prípade Vám odporúčame pri obchodovaní dodržať dôsledný money a risk management.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.