EURJPY: Kros konsoliduje pred prejavom Maria Draghiho

18 / 06 / 2018
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Zatiaľ to bol pre euro pokojný pondelok a EURJPY kros sa obchodoval bez výraznejšej zmeny počas Londýnskej seansy, pohybujúc sa okolo 128.20 v obedňajších hodinách.

Neskôr popoludní bude nasledovať prejav Maria Draghiho na konferencii o centrálnom bankovníctve v Portugalsku. Mario však už pravdepodobne povedal všetko podstatné vo štvrtok po zasadnutí ECB a preto by po jeho prejave nemala nasledovať výraznejšia volatilita na trhoch, no investori aj tak budú jeho prejav sledovať.

V noci sme videli Japonskú obchodnú bilanciu, ktorá výrazne prepadla a dostala sa až do deficitu 40 biliónov JPY zo salda 45 biliónov JPY v minulom mesiaci. Japonské dáta ale nezvyknú mať výraznejší vplyv na obchodovanie na finančných trhoch.

Kros prepadol naspäť pod psychologickú hranicu 130 vo štvrtok a zároveň aj pod silný support pri 129.50. To preto narušilo rastový výhľad. Rezistencia pre dnešné obchodovanie je okolo 128.50 a ak by sa vylepšil sentiment, mohli by sme vidieť nárast EURJPY krosu až k úrovni 129.00.

Na strane poklesu je kľúčový support na 127.50 a ak nebude udržaný, euro by mohlo spadnúť až ku aktuálnym cyklickým minimám pri 125.50. V každom prípade Vám odporúčame pri obchodovaní dodržať dôsledný money a risk management.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.