Európa smeruje k väčšej centralizácii

20 / 06 / 2018
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Dlho očakávané stretnutie lídrov Francúzska a Nemecka prinieslo dôležitý progres v otázke reformácie euro zóny. Snahu o zmenu v EU prisľúbil aj Berlín, aj Paríž.

Merkelová rokovala s Macronom hlavne o finančných záležitostiach, avšak mnohé iné problémy zatiaľ odsunuli na neurčito. Stretnutie sa teda nieslo v duchu „väčšej spolupatričnosti“ a preto sa obe strany dohodli na vytvorení spoločného Európskeho rozpočtu. Európsky stabilizačný mechanizmus (známy pod skratkou ESM, ktorý slúži ako bailout fond na požičiavanie kapitálu štátom, alebo bankám v problémoch) by mal dostať nové kompetencie.

EU ale v súčasnosti čelí viacerým politickým problémom ako napr. otázkam imigrácie, ktoré skomplikovali vládnucu koalíciu v Nemecku, kde dostala Merkelová ultimátum na prísnejšie pravidlá pre prijímanie nových migrantov do Nemecka. V Taliansku to tiež riadne vrie a krajina už nechce viac imigrantov. Aj preto sú súčasné rokovania ohľadom nových reforiem ťažšie a pomalšie, než sa pôvodne predpokladalo.

Schválenie jednotného rozpočtu pre celú euro zónu je ale veľké politické plus pre Emmanuela Macrona, ktorý na tom postavil svoju predvolebnú kampaň. Spoločný rozpočet by mal začať fungovať od roku 2021.

Podľa politikov by mal tento rozpočet promovať konkurencieschopnosť, konvergenciu a stabilizáciu v euro zóne. Do rozpočtu budú prispievať jednotlivé krajiny, ale kapitál tam môže pritiecť aj z niektorých špeciálnych daní, ktoré uvalila EU napr. na digitálne firmy, alebo daň z finančných transakcií.

Rozpočet by mal využitý na investíciu do inováciu a ľudského kapitálu – EU totiž plánuje vytvoriť aj fond na stabilizáciu nezamestnanosti. Ďalšie konkrétne detaily však zatiaľ chýbajú.

Aj v otázke stabilizačného fondu ESM zatiaľ chýba jasná štruktúra vedenia – fond síce dostane nové funkcie, ale zatiaľ sa nevie, kto, resp. ktorá krajina môže povoliť prípadné finančné injekcie bankám v problémoch, ani v akej výške.

Ďalším bodom rokovaní bol spoločný európsky fond na ochranu vkladov. Tento krok je podľa viacerých krajín aj podľa samotnej ECB dôležitým chýbajúcim článkom do spoločnej bankovej únie. Zatiaľ ani tu nevidíme jednohlasné názory a kritici tvrdia, že prečo by jedna krajina mala byť zodpovedná za vklady ľudí v druhej krajine. Rozhodne to neznižuje riziko zodpovednosti bánk, ale skôr ho zvyšuje.

Spoločné stretnutie Macrona a Merkelovej síce prinieslo progres v týchto otázkach, ale konkrétne detaily zatiaľ predstavené neboli. Všetko však smeruje k tomu, že EU bude ešte viac centralizovaná než doteraz, čo rozhodne bude vadiť politickým stranám a lídrom, ktorí volajú po väčšej slobode a menšej centralizácii.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.