Európski spotrebitelia sa dočkajú lacnejších elektroautomobilov

14 / 01 / 2020
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Snaha Európske únii elektrifikovať dopravu v Európe naberá na obrátkach. Dnes bola zverejnená správa, že čínski výrobcovia automobilových batérii sa stanú dovozcom na európsky trh už od roku 2020. Trend elektrických automobilov by oproti minulému roku mal narásť o 20% na celom svete, predaním 2,5 milióna elektrických áut.

Čína by si mala udržať prvenstvo výrobcu elektrických automobilov. Najväčším dodávateľom automobilov do Európy bude Wolksvagen, ktorý plánuje predať v Európe o 800 000 elektrických automobilov viac, čo je zvýšenie predaja o 60% oproti 2019.

Cena elektromobilov sa postupne stáva cenovo dostupnejšou pre bežných spotrebiteľov, znižovaním ceny lítiových batérií. Technologickým pokrokom a v neposledom rade aj dovážaním čínskych batérií, by mala cena klesnúť o13% oproti minulému roku.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.