EURUSD: Euro čaká na zasadnutie ECB pod 1.22

26 / 04 / 2018
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

EURUSD pár sa vo štvrtok ráno obchodoval bez výraznejšej zmeny a euro sa pohybovalo okolo 1.2170 počas Londýnskej seansy.

Neskôr počas dňa je na programe zasadnutie ECB, kde sa nečaká žiadna zmena v monetárnej politike. Hlavná refinančná sadzba preto zostane na 0.0% a depozitná sadzba bude ponechaná na -0.4%. Dôležitejšia ale bude konferencia ECB, ktorá by mohla znieť holubičo, vzhľadom na posledné spomalenie ekonomických dát v euro zóne. Preto by sme mohli počuť slová o možnom odložení konca QE a tiež aj posunutia začiatku zvyšovania sadzieb na koniec roka 2019. Volatilita by preto mohla byť vysoká počas tejto konferencie.

Z pohľadu Amerického dolára sa budú investori sústrediť na objednávky tovarov dlhodobej spotreby, ktoré by mali vyjsť výrazne pod minulo mesačnými číslami. To by mohlo pribrzdiť aktuálnu rally Amerického dolára.

EURUSD pár poklesol pod 100 dňový kĺzavý priemer v stredu a aktuálne testuje posledný kľúčový support na minulých minimách pri 1.2150. Ak by aj tento support bol prekonaný, mohli by sme vidieť pokles smerom k 200 dňovému priemeru na 1.20.

Na druhej strane, rezistencia pre dnešné obchodovanie je na 100 dňovom priemer pri 1.2220 a ak bude prerazené, býky by mohli potlačiť euro až smerom k úrovni na 1.23. V každom prípade Vám odporúčame pri obchodovaní dodržať dôsledný money a risk management.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.