EURUSD: Euro mierne rastie pred prejavom Draghiho

26 / 02 / 2018
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

EURUSD pár sa obchodoval v zisku cca 0.25% v pondelok ráno a pohyboval sa okolo 1.2320 počas Londýnskej seansy.

Neskôr počas dňa je na programe prejav prezidenta ECB Maria Draghiho, ktorý bude rozprávať o monetárnej politike a inflačnom výhľade pred Európskym parlamentom v Bruseli. Keďže tento prejav sa bude dotýkať makroekonomických tém, volatilita by mohla byť väčšia počas a po tejto udalosti.

Z pohľadu Amerického dolára dnes uvidíme predaje nových domov, ktoré by mali poskočiť na 655,000 z 625,000 naposledy. Tento údaj by ale nemal ovplyvniť US dolár.

EURUSD pár sa vrátil k silnejšej supportnej zóne minulých miním a maxím, ktorá je okolo úrovne 1.23. Býky ju zatiaľ ubránili a pokiaľ je euro nad týmto supportom, krátkodobý výhľad vyzerá byť rastový. Ďalší support je pri 1.2220.

Medvede sa budú snažiť udržať level 1.2350 a pokiaľ táto rezistencia padne, mohli by sme vidieť priestor na väčší rast eura. V každom prípade Vám odporúčame pri obchodovaní dodržať dôsledný money a risk management.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.