EURUSD: Euro rastie po jastrabích komentároch Nowotneho

11 / 04 / 2018
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

EURUSD pár testoval level 1.24 počas Londýnskej seansy v stredu ráno a obchodoval sa v zisku cca 0.25%. Volatilita by mala byť počas dnešného dňa vysoká.

V utorok člen rady guvernérov ECB Nowotny poznamenal, že by rád videl rast depozitnej sadzby z -0.4% na -0.2% už čoskoro a následne pokračovanie rastu na nulu. Zároveň očakáva, že hlavná refinančná sadzba by mala tiež začať rásť v tomto období. Tieto jastrabie komentára poslali euro vyššie voči ostatným svetovým menám.

Americký kalendár dnes ponúkne dôležité makro dáta a uvidíme CPI infláciu a FOMC minutes. Inflácia by mala podľa odhadov analytikov pokračovať v zrýchľovaní na 2.4% medziročne.

EURUSD pár sa dokázal dostať naspäť nad rastovú trendovú linku, čo zmenilo krátkodobý trend naspäť nad rastový. Aktuálne bojuje s rezistenciou na 1.24 a ak ju prekoná, mohol by nastať rast k úrovni 1.25.

Na druhej strane, support je videný pri 1.2340 a ak nebude udržaný, medvede by mohli zatlačiť pár až smerom k 1.23. V každom prípade Vám odporúčame pri obchodovaní dodržať dôsledný money a risk management.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.