EURUSD: Na krátkodobých grafoch sa vytvára trend

04 / 05 / 2018
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Trojuholníková formácia, ktorá sa vytvárala od januára tohto roka bola prerazená až koncom apríla. Cena sa v tomto rozmedzí pohybovala od hodnoty 1.21 do 1.25. Túto situáciu sme takisto bližšie komentovali a určovali, kam sa cena môže posunúť.

Vyzerá to, že po prerazení sa nám z krátkodobého hľadiska, konkrétne na hodinovom a 4hodinovom grafe buduje medvedí trend. Obchodovanie v krátkodobom trende nám môže priniesť krátke a celkom dobŕe obchodné príležitosti, no veľa krát ich trh ignoruje, pretože dlhodobejšie hľadisko ako je denný, týždenný, prípadne mesačný pohľad sleduje pomerne viac obchodníkov.

Ako som spomínal, na 4h grafe sa nám vytvoril medvedí kanál, a trh zatiaľ rešpektuje vrcholy a dná zakreslených línií. Jedná sa o pomerne strmý kanál smerom dole, keďže dolár získava pevnú pôdu pod nohami. V praxi to funguje tak, že strmé kanály väčšinou nemajú dlhú životnosť. Výnimka to nemusí byť ani teraz, a preto treba obchodovať opatrne s rozumným Stop Lossom. Jedna zo stratégií je, že môžeme využiť vrcholy a dná k obchodným príležitostiam na predaj resp. nákup a SL použijeme na najbližší support alebo rezistenciu alebo tesne nad úroveň línie.

Na grafe môžeme takisto vidieť žltú trendovú líniu, ktorú obchodníci rešpektujú ako rezistenciu. Keďže sa jedná o krátkodobé príležitosti, je možné že trh ju bude ignorovať, no na druhej strane môže zapríčiniť aj prerazenie medvedej trendovej línie.

Silná rezistencia sa nachádza na úrovni 1.199, pokiaľ by ju trh prerazil, ďalšia je na úrovni 1.201 . Support môžeme aktuálne považovať žltú trendovú líniu, ďalšie supporty sa nachádzajú na úrovniach 1.194 a 1.193 (z krátkodobého hľadiska).

Dnešné výsledky z amerického trhu práce môžu zapríčiniť pokračovanie trendu, alebo aj jeho prerušenie resp. prerazenie, keďže sa jedná o dôležité fundamentálne výsledky.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.