EURUSD: Pár znova v strate po slabých nemeckých číslach

07 / 05 / 2018
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

EURUSD pár sa obchodoval v mínuse cca 0.30% počas Londýnskej seansy v pondelok a spadol počas rána k úrovni 1.1920. Americký dolár posilňoval voči všetkým hlavným svetovým menám.

Ráno sme videli slabé dáta nemeckých továrenských objednávok, ktoré na ročnej báze spomalili na 3.1% z 3.5% naposledy, pričom analytici odhadovali zrýchlenie až na 5.0%. Mesačná zmena prudko prepadla na -0.9% z 0.3% naposledy. Euro bolo po dátach vypredané.

EURUSD pár aktuálne testuje posledný silný support minulých maxím a miním na 1.1920 a ak nebude udržaný, medvedí trend by bol potvrdený. Ďalší cieľ pre pokles by mohol byť okolo úrovne 1.18.

Na druhej strane, rezistencia je pri psychologickej hranici 1.20, kde sa nachádza aj 200 dňový priemer. Pokiaľ je pár pod ním, výhľad vyzerá byť medvedí.

Dnes nie sú na programe žiadne významné dáta a preto by súčasné medvedie momentum mohlo pokračovať aj počas zbytku dňa. V každom prípade Vám odporúčame pri obchodovaní dodržať dôsledný money a risk management.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.