Fed zvyšuje sadzby, potvrdzuje jastrabí výhľad

27 / 09 / 2018
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Americký Fed v stredu podľa očakávaní zvýšil úrokové sadzby o 0.25% a sadzba fed funds sa tak dostala na 2.25%. Bolo to v poradí už ôsme zvyšovanie sadzieb odkedy začala centrálna banka utesňovať monetárnu politiku v roku 2015. Fed taktiež ponechal aj súčasný objem predaja dlhopisov zo svojej súvahy, známe ako quantitative tightening, pričom mesačne Fed predá dlhopisy v objeme medzi 40 až 50 mld. USD. Toto všetko ale bolo očakávané a v trhu to už bolo započítané.

Investori sa preto sústredili hlavne na ekonomické a inflačné projekcie, ako aj na známy dot plot.

Krátkodobé bodky v dot plote ostali nezmenené, ale dlhodobé očakávania sadzieb sa posunuli mierne nahor z 2.875% na 3.000%. Navyše, nový viceguvernér Richard Clarida pravdepodobne svoju bodku (a teda odhad sadzieb) umiestnil pre rok 2019 na 3.375%, čo je nad mediánom 3.125%. A pre rok 2020 je jeho odhad sadzieb na 3.625%, čo je tiež nad mediánom 3.375%. To znamená, že viceguvernér je viac jastrabí, než mediánový člen FOMC.

Fed navýšil aj ekonomické projekcie a pre rok 2019 dosť výrazne, nakoľko očakáva rast ekonomiky o 3.1% verzus 2.8% v júni. Aj pre rok 2019 boli projekcie mierne navýšené z 2.4% na 2.5%.

Inflačné očakávania ukázali, že Fed očakáva infláciu nad 2% cieľom v nasledujúcich rokoch, čo by mohlo znamenať, že aktuálne tempo zvyšovania sadzieb môže pokračovať aj v roku 2019, prípadne v roku 2020.

Ďalšia významná zmena nastala v slovníku, resp. vo wordingu sprievodného komentára. Vypustená bola fráza o udržiavaní uvoľnenej a podpornej monetárnej politiky, čo by mohlo znamenať, že Fed sa už blíži k tzv. neutrálnej sadzby a tu by sa mohlo zvyšovanie sadzieb zastaviť. Túto teóriu však nepodporuje dot plot, kde pre rok 2019 siedmi členovia FOMC preferujú ďalšie dve zvyšovania sadzieb (alebo menej), štyria členovia preferujú tri zvyšovania sadzieb (alebo menej) a piati guvernéri by radi zvyšovali sadzby ešte päťkrát (alebo menej).

Americký dolár po tomto zasadnutí výraznejšie posilnil, výnosy dlhopisov a akcie v prvotnej reakcii prepadli, no následne počas štvrtka pokračovali v raste.

Celkovo sa nejednalo o žiadne veľmi významné zasadnutie, avšak potvrdilo sa to, že Americký Fed je pripravený zvyšovať sadzby aj napriek obchodnej vojne s Čínou.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.