Fundamentálna analýza – Striebro

23 / 11 / 2018
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Náklady na ťažbu striebra sa pohybujú od 9-15 USD. Výška nákladov závisí od dostupnosti a náročnosti ťažby. Striebro sa využíva najmä pre svoje skvelé chemické a fyzikálne vlastnosti. Väčšina ťažobných spoločností sa nezameriava prioritne len na striebro, ale spolu s ním ťažia aj iné komodity. Aktuálna cena (za tento mesiac) sa zatiaľ pohybuje v rozmedzí 14 – 14.8 USD/unca. Pokles ceny striebra spôsobil pokles dopytu po tejto komodite a zvyšovanie úrokových sadzieb fedu, vďaka čomu zosilňoval americký dolár.

Podobný trend sa odhaduje aj do budúcna. Kroky fedu do budúcna sú známe, resp. by mal pokračovať trend zvyšovania sadzieb, čo cielene zosilní dolár a tak komodity môžu ďalej oslabovať. Striebro predstavuje bezpečný prístav v situácií, keď sa ekonomika prehrieva a najväčšiu expanziu majú svetové ekonomiky za sebou. V tom bode sa práve nachádzame.

Známky spomalenia ekonomiky sa očakávajú (a tento jav už nastal) v Nemecku, v Turecku, ale aj v USA. Drahým kovom sa darí takmer vždy v časoch recesie alebo v krízových obdobiach, kedy investori a obchodníci presúvajú svoj kapitál z akciových trhov do „bezpečných“ prístavov s komoditami. Z pohľadu ekonomiky je na trhu veľa negatívneho fundamentu ( v Eurozóne – PIIGS, QE, minimálne sadzby, ale takisto aj v iných svetových ekonomikách ako v USA – obchodná vojna, dlh, protekcionizmus, VB- Brexit, Čína – vysoký dlh na HDP, obchodná vojna, devalvácia čínskej meny atď..). Áno, je pravda, že striebro sa veľa krát obchodovalo pod svojimi produkčnými nákladmi a priemernými nákladmi, no keď k tomu pridáme sentiment z pohľadu znižujúcich sa zásob a potenciálne vyššieho dopytu v priemyselnom sektore v budúcnosti a aktuálnu ekonomickú situáciu, je tu celkom slušná pravdepodobnosť nárastu ceny v nasledujúcich mesiacoch a rokoch.

Graf č.1: Globálna produkcia v ťažbe striebra od 2005 – 2017
Produkcia vyťaženého striebra je najmenšia od roku 2012, kedy sa striebro obchodovalo od 27-35 USD za uncu. Do 2014 táto produkcia (v tomto sektore) stúpala, ale odvtedy podľa štatistík môžeme spozorovať opačný, resp. negatívny trend. Pokiaľ pokles v produkcii striebra bude pokračovať, môže to v budúcnosti znamenať zvýšenie ceny striebra. Nižšie si vysvetlíme, prečo tomu tak môže byť na základe štatistických údajov.

Zdroj: https://www.statista.com/statistics/253293/global-gold-production-since-2005/

Zásoby striebra klesajú s porovnaním 2016-2017, pričom pokračovanie poklesu zásob sa očakáva aj v roku 2018. To predstavuje problém hlavne do budúcna. Je pravda, že celkový dopyt klesá a tomu je odvodená aj cena na trhoch, ale ak dopyt zostane rovnaký, resp. jeho pokles bude menší ako pokles zásob v budúcnosti, mohlo by to zapríčiniť rast hodnoty tejto komodity.

Graf. č.2: Dopyt po striebre (sektorové hľadisko 2008-2017)

Najväčší dopyt po striebre bol zaznamenaný v roku 2015 (v rámci porovnania, nie historicky), no môžeme si všimnúť, že aj keď zanecháva stopu na jeho cene, neodráža jeho skutočnú hodnotu. Preto sa nemôžeme orientovať iba podľa tohto ukazovateľa. Treba brať do úvahy aj produkciu, zásoby a ekonomickú situáciu. Ale môžeme si všimnúť, že za posledné roky celkový dopyt klesá, no je tu rozdiel z hľadiska sektorov. Napriek celkovému poklesu nám dopyt rastie najmä z odvetvia priemyslu (vysoké využie striebra) a šperkov (India – kultúra). Hodnotu lacného striebra v roku 2015 využili najmä retail (šperky atď) a inštitúcie (strieborné rezervy).

Zdroj: https://www.silverinstitute.org/silver-demand/
GFMS, Reuters

Významný investor do fotovoltaiky – Solek Group sa vyjadril nasledovne: „Dynamický růst poptávky po fotovoltaických panelech, k jejichž výrobě se stříbro používá, potvrzuje Jaroslav Kříž, Head of Engineering & Innovation ve společnosti Solek Group, jednom z největších českých developerů fotovoltaických elektráren: „Vzhledem k solárnímu boomu v celosvětovém měřítku odhadujeme, že poptávka po panelech meziročně (2017/2018) vzroste o téměř 30 %. My sami v současnosti realizujeme masívní objednávku pro rozsáhlé projekty v Chile. Kromě Latinské Ameriky budou tahounem letošního růstu tradičně Čína a Indie a možná také Egypt.“

Zvyšujúci dopyt po striebre najmä z industriálneho hľadiska s faktom znižujúcej sa produkcie môže zapríčiniť pozitívnu reakciu po tejto komodite. Je potrebné si uvedomiť, že striebro sa odbchoduje pod svojimi produkčnými nákladmi, čo je čiastočne spôsobené dlhou expanziou a predchádzajúcou „istotou“ na trhoch. Tento trend môže pokračovať niekoľko mesiacov, čoho sme boli svedkami najmä v minulosti. Situácia z hľadiska ekonomiky sa však začína pomaličky meniť.

 

 

Nezávislý investičný prieskum: Akékoľvek informácie, ktoré by sa mohli chápať ako investičný prieskum, neboli pripravené v súlade s právnymi požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného prieskumu. Ďalej nepodlieha žiadnemu zákazu obchodovania pred rozširovaním investičného prieskumu.
Žiadne záväzky/záruky: Žiadna z informácií obsiahnutých v tomto dokumente nie je určená na to, aby predstavovala akúkoľvek ponuku (alebo vyžiadanie ponuky) na kúpu alebo predaj akejkoľvek meny, produktu alebo finančného nástroja, na uskutočnenie akejkoľvek investície alebo na účasť v akejkoľvek konkrétnej obchodnej stratégii. Tieto informácie sa tvoria iba pre marketingové a/alebo informačné účely s pridanou hodnotou a žiadny člen Goldenburg Group neposkytuje žiadne záväzky ani záruky a nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť alebo úplnosť tu poskytnutých informácií. Pri poskytovaní týchto informácií ani poskytovateľ obsahu ani žiadny člen skupiny Goldenburg nezohľadnil investičné ciele, osobitné investičné ciele, finančnú situáciu a špecifické potreby a požiadavky žiadneho príjemcu a nič z toho nie je určené ako odporúčanie pre žiadneho príjemcu investovať alebo odpredať určitým spôsobom. Žiadny člen skupiny Goldenburg nepreberá žiadnu zodpovednosť za príjemcu, ktorý utrpel stratu z obchodovania v súlade s vnímaným odporúčaním.
Varovanie pred rizikom: Všetky investície predstavujú riziká a môžu viesť k ziskom aj stratám. Najmä investície do produktov s pákovým efektom, ako napríklad (ale nielen) devízy, deriváty a komodity, môžu byť veľmi špekulatívne a zisky a straty môžu prudko a rýchlo kolísať. Špekulatívne obchodovanie nie je vhodné pre všetkých investorov a všetci príjemcovia by mali starostlivo zvážiť svoju finančnú situáciu a poradiť sa s finančným poradcom (poradcami), aby porozumeli súvisiacim rizikám a zabezpečili vhodnosť ich situácie pred uskutočnením akejkoľvek investície, odpredaja alebo vstupu do akejkoľvek transakcie. Akákoľvek zmienka o akýchkoľvek rizikách nemusí byť a nemala by sa považovať za komplexné zverejnenie alebo opis takýchto rizík. Akékoľvek vyjadrenie názoru je autorovým osobným a nemusí nevyhnutne odrážať názor ktoréhokoľvek člena Goldenburg Group a všetky vyjadrenia názoru sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia (ani pred, ani následne).
Minulá výkonnosť nie je indikácia: Táto webová stránka môže odkazovať na predchádzajúce výsledky. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Údaje o predchádzajúcej výkonnosti zobrazené na tejto webovej stránke sa nemusia v budúcnosti nevyhnutne opakovať. Nepredkladá sa žiadne vyhlásenie, že akákoľvek investícia bude alebo nebude schopná dosiahnuť zisky alebo straty podobné tým, ktoré sa dosiahli v minulosti, alebo že sa zabráni významným stratám.
Výhľady dopredu: Tam, kde sa na tejto webovej stránke nachádzajú vyhlásenia, ktoré nie sú historickými faktami, takéto vyhlásenia by mohli byť údaje získané v dôsledku simulovanej výkonnosti v minulosti alebo budúcich výsledkov na základe súčasných očakávaní, odhadov, prognóz, názorov a presvedčení členov Goldenburg Group. Takéto vyhlásenia zahŕňajú známe a neznáme riziká, neistoty a iné faktory a nemožno sa na ne neprimerane spoliehať. Okrem toho môže táto webová stránka obsahovať "výhľadové vyhlásenia". Skutočné udalosti alebo výsledky alebo skutočné výsledky sa môžu podstatne líšiť od skutočností alebo výsledkov uvedených v takýchto výhľadových vyhláseniach. Žiadne zo stanovísk, ktoré by mohli byť odvodené z obsahu tejto webovej stránky, nie je určené na spoliehanie sa ako na radu alebo odporúčanie akéhokoľvek opatrenia. Sú určené len ako faktické vyjadrenie osobných úvah a špekulácií.