GBPJPY: Medvede otestovali hranicu trendovej línie

18 / 05 / 2018
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Po dvojmesačnom prudkom stúpaní na GBPJPY prevzali štafetu medvede. Od marca až ku koncu apríla býky dokázali vytlačiť cenu až na úroveň 153,8. Obchodovalo sa v krátkodobom časovom slede a vytvoril sa krátkodobý trendový kanál, ktorého vrcholy a dná trh rešpektoval, až po už spomínanú silnú rezistentnú úroveň. Následným prerazením medvede prevzali štafetu.

Cenu sa im podarilo stlačiť až na úroveň 147. Na tejto úrovni sa nachádzajú veľmi silné cenové supporty. Takisto sa aj na tejto úrovni nachádzala spodná hranica trendovej línie. Prípadný vstup (long) by znamenal výbornú príležitosť samozrejme s rozumným rizikom a pokynom zastaviť stratu (SL).

Ide o dlhodobý trendový kanál so svojimi vrcholmi a dnami, ktorý sme zanalyzovali už v minulosti a aktuálne sa jednalo o 4. dno v tomto trende. Od vzniku tohto technického parametru sa pár GBPJPY dostal do postupného býčieho trendu, čo potvrdili aj pevné supporty, konkrétne dná danej línie.

Denný pohľad: Býkom sa cenu podarilo vytlačiť od dna až na aktuálne obchodovaných 149,7. Pár uzavrel nad 200D EMA a aktuálna úroveň bojuje s 50D a 100D EMA. Prípadné prerazenie smerom nahor môže znamenať otestovanie úrovne 150,6 a následne 152,1. Stoch RSI vyzerá pozitívne pre býkov. Môže nastať situácia, že kĺzavé priemery, konkrétne 50D a 100D poslúžia ako silné rezistencie a medvede by mohli stlačiť cenu nižšie. V tom prípade by sa býčie supporty zmenili na medvedie rezistencie, ktoré ležia na úrovniach 149,3, následne na 200D EMA (140). Pokiaľ by sa medveďom podarilo stlačiť cenu ešte nižšie, atakovali by úroveň 147,6 a testovali by tak nové dno dlhodobej trendovej línie.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.