GBPJPY: Medvede testujú ďalšiu cenovú úroveň

29 / 05 / 2018
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

23.05.2018 Menový pár GBPJPY po roku zaznamenal prerušenie býčieho trendového kanála. Od marca trh testoval dva krát dno trendovej línie, no býkom ho sa ho vždy podarilo udržať. Tomu je momentálne koniec.

Poslednou hranicou bol support na úrovni 147, ktorý bol testovaný ešte nasledujúci deň. Sviečka uzavrela pod ním a tak sa nejednalo o falošné prerazenie. Aj vďaka neočakávaným fundamentálnym dátam dokázali medvede preraziť dno z posledných dvoch mesiacov na úrovni 145. Po agresívnom výpredaji sa cena dostala až úroveň 143. Aktuálne to vyzerá na krátkodobý odraz od tejto hranice.

Pokiaľ však cena prerazí aj túto úroveň, môže atakovať úroveň 141,18. Na druhej strane, pokiaľ sa býkom podarí potvrdiť odraz, nasledujúce rezistencie sa nachádzajú na už spomínaných hladinách, konkrétne 145 a 147.

Stoch na 4H grafe signalizuje divergenciu, keďže cena stále klesá, ale hodnoty na Stoch RSI rastú. To môže signalizovať zvrat medvedieho trendu. Z denného pohľadu sa nachádzame na prepredaných hodnotách, no zatiaľ trh nevyslal signál na obrat.

Aj keď niektoré indikátory ukazujú zmenu trendu, netreba zabúdať, že medvede pár dní dozadu prerazili kanál, čo zapríčinilo strmší pád smerom nadol. Preto netreba zabúdať na dôležité prvky risk manažmentu.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.