GBPJPY: Prerážame trendový kanál

20 / 08 / 2018
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

GBP/JPY sa pomerne dlhú dobu obchodoval v trendovom kanáli (čiena). Týždňová sviečka uzavrela pod klesajúcou trendline. Keďže sa jedná o medvedí signál, je možné, že trh otestuje ozačenú zónu pri úrovniach 138,5-139,5. Týždňová sviečka pripomína Doji – sviečková formácia, kde hodnota OPEN je rovnaká (alebo takmer rovnaká) ako CLOSE tejto sviečky. Môže signalizovať obrat.

Vyznačené pásmo považujem za silnú S/R zónu, kde sa v minulosti ceny odrazili smerom nahor a zapríčinili uptrend zo strednodobého hľadiska. Podľa indikátorov by po strmom poklese mohla nastať korekcia smerom up. Oscilátor Stoch RSI sa nachádza v silne prepredaných úrovniach  a otáča sa smerom nahor. MACD je zase blízko prerkíženia kriviek smerom nahor a Histogram na MACD nám ukazuje, že medvede pomaly strácajú dominanciu.

Pokiaľ by sa trh naspäť dostal do trendového kanálu, očakávam retest úrove 143. Aj keď indikátory vyzerajú pozitívne a na trhu by mohol nastať rast, netreba zabúdať, že trh dokázal preraziť trendový kanál. O ďalšom priebehu vás budeme informovať v ďalších analýzach. Pri obchodovaní odporúčame dodržiavať prísny money a risk management.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.