GBPJPY: Retest dôležitých úrovní

13 / 07 / 2018
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Menový pár GBP/JPY po dosiahnutí tohtoročného dna a aj vďaka rôznym technických formáciám odhodlal stúpať. Uvidíme ako dlho sa býkom podarí napredovať. Následne sa na situáciu pozrieme z pohľadu technickej analýzy.

Z veľmi dlhodobého hľadiska sme si nakreslili trendový kanál č.1 (vyplnený farbou) už v dávnejších analýzach a sami môžeme spozorovať, že trh stále tieto hranice rešpektuje. Napriek tomu, že sa nachádzame mimo tohto trendu. Môžeme si však všimnúť, že trh viac krát testoval spodnú hranicu trendového kanála a tomu je aj tento raz. Včera (12.07.2018) sa býkom podarilo vytlačiť cenu až na spodnú hranicu tejto čiary. Je však veľmi ťažké ju preraziť, pretože sa tam nachádzajú viaceré rezistencie a tá najsilnejšia je trendová čiara (spodná). Prerazenie by sa považovalo za platné, pokiaľ by uzavrela nad touto hranicou aspoň jedna denná sviečka s vysokým objemom, pretože nízke objemy len testujú hranice a nemôžeme to považovať za pravé prerazenie.

Na druhej strane, prečo sa GBP/JPY vybral smerom hore?  Posledná červená sviečka z 28.06 je naša odpoveď. Môžeme si všimnúť, že medvede sa snažili otestovať druhý krát dno, aby sme potvrdili formáciu dvojité dno a následne išli hore, no je to omyl. Býky boli dosť silné na to, aby cenu vytlačili naspäť blízko k otváracej cene a tam aj sviečka uzavrela. Bol to signál, že medvede už nemajú toľko energie, aby cenu stlačili dole. Nasledoval tak pekný rast.

Nevieme určiť, kam sa cena vydá, no pomocou signálov to môžeme predpokladať. Aktuálne to vyzerá, že dnes sme sa odrazili od tejto hranice. Zatiaľ bol test neúspešný a takisto aj rezistencia na tejto úrovni. Ďalej si môžeme všimnúť, že sa nám vytvára druhý trendový kanál, označený čiernou farbou a trh tieto úrovne rešpektuje. STOCH RSI (denný) nám ukazuje, že sa nachádzame v prekúpenej zóne, a že môže nasledovať pokles. Dôležité cenové úrovne sú znázornené v grafe. MACD nám na 4-hodinovom grafe potvrdil prekríženie kriviek, čo signalizuje takisto pokles.

Každý obchodník a analytik sa môže mýliť a preto je nesmierne dôležité používať správny money a risk magement. Takisto sú dôležité príkazy Stop Loss a Take profit, ktoré sú pri obchodovaní kľúčové.

Nezávislý investičný prieskum: Akékoľvek informácie, ktoré by sa mohli chápať ako investičný prieskum, neboli pripravené v súlade s právnymi požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného prieskumu. Ďalej nepodlieha žiadnemu zákazu obchodovania pred rozširovaním investičného prieskumu.
Žiadne záväzky/záruky: Žiadna z informácií obsiahnutých v tomto dokumente nie je určená na to, aby predstavovala akúkoľvek ponuku (alebo vyžiadanie ponuky) na kúpu alebo predaj akejkoľvek meny, produktu alebo finančného nástroja, na uskutočnenie akejkoľvek investície alebo na účasť v akejkoľvek konkrétnej obchodnej stratégii. Tieto informácie sa tvoria iba pre marketingové a/alebo informačné účely s pridanou hodnotou a žiadny člen Goldenburg Group neposkytuje žiadne záväzky ani záruky a nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť alebo úplnosť tu poskytnutých informácií. Pri poskytovaní týchto informácií ani poskytovateľ obsahu ani žiadny člen skupiny Goldenburg nezohľadnil investičné ciele, osobitné investičné ciele, finančnú situáciu a špecifické potreby a požiadavky žiadneho príjemcu a nič z toho nie je určené ako odporúčanie pre žiadneho príjemcu investovať alebo odpredať určitým spôsobom. Žiadny člen skupiny Goldenburg nepreberá žiadnu zodpovednosť za príjemcu, ktorý utrpel stratu z obchodovania v súlade s vnímaným odporúčaním.
Varovanie pred rizikom: Všetky investície predstavujú riziká a môžu viesť k ziskom aj stratám. Najmä investície do produktov s pákovým efektom, ako napríklad (ale nielen) devízy, deriváty a komodity, môžu byť veľmi špekulatívne a zisky a straty môžu prudko a rýchlo kolísať. Špekulatívne obchodovanie nie je vhodné pre všetkých investorov a všetci príjemcovia by mali starostlivo zvážiť svoju finančnú situáciu a poradiť sa s finančným poradcom (poradcami), aby porozumeli súvisiacim rizikám a zabezpečili vhodnosť ich situácie pred uskutočnením akejkoľvek investície, odpredaja alebo vstupu do akejkoľvek transakcie. Akákoľvek zmienka o akýchkoľvek rizikách nemusí byť a nemala by sa považovať za komplexné zverejnenie alebo opis takýchto rizík. Akékoľvek vyjadrenie názoru je autorovým osobným a nemusí nevyhnutne odrážať názor ktoréhokoľvek člena Goldenburg Group a všetky vyjadrenia názoru sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia (ani pred, ani následne).
Minulá výkonnosť nie je indikácia: Táto webová stránka môže odkazovať na predchádzajúce výsledky. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Údaje o predchádzajúcej výkonnosti zobrazené na tejto webovej stránke sa nemusia v budúcnosti nevyhnutne opakovať. Nepredkladá sa žiadne vyhlásenie, že akákoľvek investícia bude alebo nebude schopná dosiahnuť zisky alebo straty podobné tým, ktoré sa dosiahli v minulosti, alebo že sa zabráni významným stratám.
Výhľady dopredu: Tam, kde sa na tejto webovej stránke nachádzajú vyhlásenia, ktoré nie sú historickými faktami, takéto vyhlásenia by mohli byť údaje získané v dôsledku simulovanej výkonnosti v minulosti alebo budúcich výsledkov na základe súčasných očakávaní, odhadov, prognóz, názorov a presvedčení členov Goldenburg Group. Takéto vyhlásenia zahŕňajú známe a neznáme riziká, neistoty a iné faktory a nemožno sa na ne neprimerane spoliehať. Okrem toho môže táto webová stránka obsahovať "výhľadové vyhlásenia". Skutočné udalosti alebo výsledky alebo skutočné výsledky sa môžu podstatne líšiť od skutočností alebo výsledkov uvedených v takýchto výhľadových vyhláseniach. Žiadne zo stanovísk, ktoré by mohli byť odvodené z obsahu tejto webovej stránky, nie je určené na spoliehanie sa ako na radu alebo odporúčanie akéhokoľvek opatrenia. Sú určené len ako faktické vyjadrenie osobných úvah a špekulácií.