GBPJPY: Sterling bez zmeny pred zasadnutím BoE

21 / 06 / 2018
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Libra bola zatiaľ vo štvrtok veľmi pokojná a obchodovala sa bez výraznejšej zmeny počas Londýnskej seansy, pričom investori sa pripravujú na dnešné rozhodnutie o monetárnej politike od Bank of England. Kros GBPJPY sa zatiaľ obchodoval pri 145.20 dopoludnia.

BoE by dnes nemala vykonať žiadnu zmenu v monetárnej politike, pričom 7 MPC guvernéri by mali hlasovať za nezmenené sadzby. Dvaja guvernéri pravdepodobne budú hlasovať za zvýšenie. Preto zostane hlavná úroková sadzba nezmenená na 0.50%.

Hlavná pozornosť bude ako zvyčajne na sprievodnom komentári, kde buď BoE potvrdí zvyšovanie sadzieb v Auguste (trh aktuálne kótuje cca 50% pravdepodobnosť rastu sadzieb v auguste), alebo potvrdí slabý stav Britskej ekonomiky, čo by znamenalo posunutie zvyšovania až na koniec roka 2018.

Libra bude preto po tomto zasadnutí volatilná a ak by BoE znela holubičo, môžeme vidieť väčší výpredaj.

GBPJPY kros sa vrátil naspäť nad silný support minulých miním na 145. Ak však sterling spadne naspäť, mohol by nasledovať pokles až ku cyklickým minimám na 143. kros zatiaľ zostáva pod klesajúcou trendovou linkou, čo potvrdzuje medvedí trend.

Rezistencia pre dnešok je na 146.00 a následne cca 50 pips vyššie, kde sa nachádza spomínaná medvedia trendovka. V každom prípade Vám odporúčame pri obchodovaní dodržať dôsledný money a risk management.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.