GBPJPY: Trh testuje dlhodobú trendovú líniu

13 / 06 / 2018
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

V stredu (13.03.2018) britská libra po ďalších slabších fundamentálnych novinkách oslabuje. Veľká Británia sa už dlhšiu dobu nachádza v nie veľmi priaznivých číslach a stupňuje to Brexit, ktorého finále sa pomaly blíži.

Britský trh bol dnes na fundamenty bohatý, dopadol však mimo očakávaní. Najdôležitejšie boli zverejnené dáta ohľadom inflácie, jadrovej inflácie. Inflácia zaostala za očakávaniami, keďže medziročné porovnanie za obdobie máj bolo na minulo mesačnej úrovni 2.4 percenta. Očakávaná inflácia bola na úrovni 2.5 percenta.

Jadrová inflácia, ktorá vylučuje volatilné statky ako napr. jedlo a energiu bola vykázaná na úrovni 2.1 percenta. Táto percentuálna hodnota bola očakávaná a oproti minulému mesiacu ostala nezmenená.

Z technického hľadiska sa na menovom páre GBPJPY črtá zaujímavý pohyb. V minulej analýze sme spomínali býčiu divergenciu, ktorá zapríčinila posilnenie JPY. Aktuálne pár vytvára krátkodobý býčí trend a testuje spodnú hranicu trendovej linky, v ktorom sa cena dlhodobo pohybovala, ale následne ju prerazila.

Aktuálne sa nám vytvára technický úkaz „rising wedge pattern“ ,ktorý pripomína vlajku.  Väčšinou to býva medvedí signál, takže v hre je, že trendovú linku prerazí nadol. Aj keď obchodníci túto formáciu považujú ako medvedí signál, veľa krát sa stalo, že trh zareagoval práve naopak, takže takisto je možné že pri hranici ju prerazí smerom hore a dostane sa tak naspäť medzi trendový kanál.

Nezávislý investičný prieskum: Akékoľvek informácie, ktoré by sa mohli chápať ako investičný prieskum, neboli pripravené v súlade s právnymi požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného prieskumu. Ďalej nepodlieha žiadnemu zákazu obchodovania pred rozširovaním investičného prieskumu.
Žiadne záväzky/záruky: Žiadna z informácií obsiahnutých v tomto dokumente nie je určená na to, aby predstavovala akúkoľvek ponuku (alebo vyžiadanie ponuky) na kúpu alebo predaj akejkoľvek meny, produktu alebo finančného nástroja, na uskutočnenie akejkoľvek investície alebo na účasť v akejkoľvek konkrétnej obchodnej stratégii. Tieto informácie sa tvoria iba pre marketingové a/alebo informačné účely s pridanou hodnotou a žiadny člen Goldenburg Group neposkytuje žiadne záväzky ani záruky a nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť alebo úplnosť tu poskytnutých informácií. Pri poskytovaní týchto informácií ani poskytovateľ obsahu ani žiadny člen skupiny Goldenburg nezohľadnil investičné ciele, osobitné investičné ciele, finančnú situáciu a špecifické potreby a požiadavky žiadneho príjemcu a nič z toho nie je určené ako odporúčanie pre žiadneho príjemcu investovať alebo odpredať určitým spôsobom. Žiadny člen skupiny Goldenburg nepreberá žiadnu zodpovednosť za príjemcu, ktorý utrpel stratu z obchodovania v súlade s vnímaným odporúčaním.
Varovanie pred rizikom: Všetky investície predstavujú riziká a môžu viesť k ziskom aj stratám. Najmä investície do produktov s pákovým efektom, ako napríklad (ale nielen) devízy, deriváty a komodity, môžu byť veľmi špekulatívne a zisky a straty môžu prudko a rýchlo kolísať. Špekulatívne obchodovanie nie je vhodné pre všetkých investorov a všetci príjemcovia by mali starostlivo zvážiť svoju finančnú situáciu a poradiť sa s finančným poradcom (poradcami), aby porozumeli súvisiacim rizikám a zabezpečili vhodnosť ich situácie pred uskutočnením akejkoľvek investície, odpredaja alebo vstupu do akejkoľvek transakcie. Akákoľvek zmienka o akýchkoľvek rizikách nemusí byť a nemala by sa považovať za komplexné zverejnenie alebo opis takýchto rizík. Akékoľvek vyjadrenie názoru je autorovým osobným a nemusí nevyhnutne odrážať názor ktoréhokoľvek člena Goldenburg Group a všetky vyjadrenia názoru sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia (ani pred, ani následne).
Minulá výkonnosť nie je indikácia: Táto webová stránka môže odkazovať na predchádzajúce výsledky. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Údaje o predchádzajúcej výkonnosti zobrazené na tejto webovej stránke sa nemusia v budúcnosti nevyhnutne opakovať. Nepredkladá sa žiadne vyhlásenie, že akákoľvek investícia bude alebo nebude schopná dosiahnuť zisky alebo straty podobné tým, ktoré sa dosiahli v minulosti, alebo že sa zabráni významným stratám.
Výhľady dopredu: Tam, kde sa na tejto webovej stránke nachádzajú vyhlásenia, ktoré nie sú historickými faktami, takéto vyhlásenia by mohli byť údaje získané v dôsledku simulovanej výkonnosti v minulosti alebo budúcich výsledkov na základe súčasných očakávaní, odhadov, prognóz, názorov a presvedčení členov Goldenburg Group. Takéto vyhlásenia zahŕňajú známe a neznáme riziká, neistoty a iné faktory a nemožno sa na ne neprimerane spoliehať. Okrem toho môže táto webová stránka obsahovať "výhľadové vyhlásenia". Skutočné udalosti alebo výsledky alebo skutočné výsledky sa môžu podstatne líšiť od skutočností alebo výsledkov uvedených v takýchto výhľadových vyhláseniach. Žiadne zo stanovísk, ktoré by mohli byť odvodené z obsahu tejto webovej stránky, nie je určené na spoliehanie sa ako na radu alebo odporúčanie akéhokoľvek opatrenia. Sú určené len ako faktické vyjadrenie osobných úvah a špekulácií.