GBPUSD: Sterling v strate pred zvyšovaním sadzieb

02 / 08 / 2018
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Zelená bankovka vo štvrtok silnejšie rástla voči ostatným menám a GBPUSD pár bol nižšie o 0.35% počas Londýnskej seansy, pohybujúc sa okolo 1.3080.

Neskôr počas dnešného dňa je na programe PMI z konštrukčného sektora, kde sa očakáva spomalenie na 52.8 z 53.1 naposledy. Včerajšie PMI z výrobného sektora tiež spomalilo z 54.3 na 54.0 a zajtrajší sektor služieb by mal poklesnúť z 55.1 na 54.7.

Dôležitejšie ale bude dnešné rozhodnutie Bank of England o monetárnej politike, kde sa očakáva zvyšovanie sadzieb. Hlavná refinančná sadzba by preto mala vzrásť z 0.50% na 0.75% a hlasovať pre tento krok by mali 7 členovia MPC, dvaja budú pravdepodobne hlasovať za žiadnu zmenu. Libra v minulých týždňoch klesala aj napriek očakávaniam rastu sadzieb a preto ak by dnes sprievodný komentár vyšiel jastrabo, môžeme vidieť silnejší nárast GBPUSD.

Obchodovanie na GBPUSD páre bolo dominované silnou klesajúcou trendovou linkou, ktorá je okolo 1.3170. Ak táto rezistencia padne, klesajúci trend by bol ukončený a ďalší cieľ korekcie by bol pri 1.33.

Na strane poklesu je kľúčový support pri psychologickej hladine 1.30, kde sa nachádzajú aj cyklické minimá. Na dennom grafe je aj rastová divergencia medzi cenou a RSI indikátorom, čo by mohlo tiež pomôcť tzv. short squeeze rally.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.