Globálna ekonomika by mala v ďalších kvartáloch spomaliť, akcie spolu s ňou

13 / 08 / 2018
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Rok 2017 bol pre investorov veľmi pozitívny. Očakávania silného ekonomického rastu po celom svete vytlačili akciové trhy na nové historické maximá. Navyše, akcie synchrónne rástli po celom svete pri rekordne nízkej volatilite.

Tento scenár sa ale v tomto roku nenaplnil a skôr vidíme opak – obchodovanie do strany pri vysokej volatilite. Navyše, americké akcie začínajú výrazne prekonávať európske, alebo emerging markets a aktuálne sú videné ako bezpečný prístav pre investorov. Dokedy to však bude platiť, to je otázne.

Medzinárodný menový fond pre rok 2018 odhaduje rast globálnej ekonomiky na 3.9%. Americká ekonomika by mala rásť o 2.9%, avšak na ďalší rok väčšina ekonómov odhaduje výraznejšie spomalenie. Jednorazový boost z daňových a fiškálnych stimulov vyprchá a sadzby v USA budú na budúci rok v Amerike ešte vyššie.

Samozrejme, spomalenie ekonomiky neznamená automaticky recesiu, avšak mohlo by to viesť ku korekcii na akciových trhoch, ktoré sa aktuálne obchodujú na historických maximách a dôvodov na pokles je hneď niekoľko.

Navyše, aj v euro zóne ekonómovia odhadujú spomalenie v ďalšom roku z 2.2% na 1.9%. Kvôli ukončeniu kvantitatívneho uvoľňovania zo strany ECB by však spomalenie mohlo byť ešte väčšie. Británia by mala spomaliť z 1.6% na 1.4%, čo je stále najslabší rast z krajín G7. Aj tu Bank of England utesňuje monetárnu politiku a zvyšuje sadzby. Podobný scenár je videný aj v Číne a v krajinách emerging markets.

Ak si k tomu ešte pripočítame hrozbu obchodnej vojny, rast v USA by mal podľa UBS spomaliť o ďalšie percento a celosvetový rast o cca pol percenta.

Dôležité teda bude sledovať dopad spomínaných makro faktorov na príjmy a zisky firiem. Najnáchylnejšie na prípadný prepad budú pravé agresívne sektory, ako napr. technológie, ktoré vyzerajú byť v USA nadhodnotené. Na akciových indexoch však majú veľkú váhu a preto by ich prepad strhol nadol pravdepodobne aj celé indexy.

Aj preto je potrebné byť v najbližšom období opatrný pri investovaní do akcií v USA, zatiaľ je však stále rastový a prepady sú nakupované.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.