GOLD: Technická analýza 31.07.2018

31 / 07 / 2018
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Zlato už dávnejšie prerazilo trendovú líniu, ktorá poslala cenu oveľa nižšie. Teraz je dôležité si zakresliť úrovne potenciálneho obratu. Hodnota zlata za uncu nedokázala prejsť cez rezistenciu na úrovni 1270 USD.

Práve naopak, medvede stále dominujú a zatiaľ situácia nevyzerá pozitívne. Aktuálne sa pohybujeme medzi dôležitými úrovniami, keďže cenové rozmedzie medzi 1200 a 1246 USD sprevádzajú silné S/R zóny. V týchto úrovniach je celkom veľká pravdepodobnosť, že dôjde skôr či neskôr k obratu.

Trh sa odrazil od supportu na úrovni 1222 USD dva krát. Indikátory vyzerajú skôr pozitívne, no prvý dôležitý krok pre ďalší rast zlata je, aby uzavrelo aspoň dennú sviečku nad 1246 USD.

V opačnom prípade je možné, že sa cena dostane na najnižšie úrovne od marca 2017 a to na úroveň 1200 USD, ktorá je zároveň aj psychologickou úrovňou. Pri obchodovaní Vám odporúčame dodržiavať pravidlá money a risk managementu.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.