Holandsko vydraží svoje 5G siete

06 / 12 / 2019
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Holandsko predstavilo plán na aukciu frekvenčných pásiem doposiaľ najrýchlejšej 5G siete. Zaujímavosťou je ochrana vlastného územia skúmaním dodávateľov telekomunikačných služieb, ktoré by v prípade väzieb so zahraničnými vládami alebo spravodajskými agentúrami mohli predstavovať riziko špionáže.

Prvá aukcia 5G pásiem (700, 1400 a 2100 MHz) je naplánovaná na 30.júna 2020. Vyvolávacia cena bude na hodnote 900 miliónov eur (992 miliónov dolárov). Najbežnejšie pásmo siete (3,5 MHz) sa oneskorí na začiatok roka 2022. Podľa ministerky zahraničných vecí je dôvodom presun pozemného satelitného systému, ktorý by rušil jej prenos.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.