Huawei odmeňuje zamestnancov

12 / 11 / 2019
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Najznámejšia čínska telekomunikačná spoločnosť Huawei sa dnes vyjadrila, že jednorázovo vyplatí spojím zamestnancom 2 miliardy čínskych juanov (286 miliónov dolárov), ktorý sa pomáhajú dostať spoločnosti z ,,blacklistu“ americkej vlády.

Spoločnosť sa pred dopadom obchodnej vojny držala na popredných priečkach v telekomunikačnom sektore. Podľa jej vyjadrení, ak sa obchodné spory medzi USA a Čínou nevyriešia v blízkej dobe, stratia post najväčšej spoločnosti vo výrobe telekomunikačných zariadení a druhého najväčšieho výrobcu smartfónov na svete.

Na základe začlenenia spoločnosti na americký “Blacklist,“ bolo spoločnosti zakázané, nielen exportovať svoje produkty do USA, ale aj obchodovať s americkými spoločnosťami. Na základe toho, bude odmena smerovaná pravdepodobne zamestnancom práve výskumných a vývojových centier, ktoré sa snažia substituovať výrobky odstavením dodávateľského reťazca z Ameriky.

Platy 190 000 zamestnancov zo spomínaných divízií sa oproti minulému mesiacu zdvojnásobia.

 

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.