Indexy na kľúčových supportoch

24 / 05 / 2019
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

V posledných týždňoch sme mohli byť svedkami prudkých poklesov na viacerých významných akciových indexoch. Samozrejme koreláciu môžeme vidieť aj pri európskych indexoch. Trhy znepokojuje najmä zhoršujúca sa situácia a napätie ohľadom obchodnej vojny medzi USA a Čínou, kedy jedna a aj druhá strana zvýšila colnú sadzbu na niektoré produkty na úroveň 25 percent.

Ak by americký S&P 500 prerazil úroveň 2800 bodov, tak je veľmi pravdepodobné, že by sme čelili ďalšiemu výraznému prepadu.

Zdroj: Real Investment Advice

Podobne je na tom aj DJIA.

Zdroj: Real Investment Advice

Nemecký akciový index DAX sa nachádza v krásnom trende, no uvidíme jeho prerazenie smerom nahor alebo bude ďalej rásť? Nasledujúci týždeň bude kľúčový pre akciové indexy.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.