Inflácia v euro zóne by mala zrýchliť, potvrdí to aj ECB?

28 / 05 / 2018
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Inflácia v euro zóne síce rastie, no zatiaľ len veľmi pomaly a zatiaľ vôbec nenapĺňa požadovaný rast o 2%, ktoré cieľuje Európska centrálna banka.

Tohto týždňové čísla by ale mohli ukázať, že inflácia v eurozóne dosiahla najrýchlejšiu úroveň od začiatku roka 2017, hlavne kvôli vysokej cene ropy a väčšiemu medzinárodnému cestovaniu. Inflácii by mohlo pomôcť aj slabšie euro, ktoré sa voči doláru už neobchoduje nad 1.20, ako v prvom kvartáli tohto roku. Nové projekcie inflácie uvidíme aj od ECB, ktorá zasadá vo štvrtok a mohla by naznačiť vyššie očakávania rastu inflácie na nasledujúce roky.

Niektorí guvernéri v ECB už naznačili, že aktuálny inflačný trend je podľa nich dostatočný na to, aby stiahli z trhu kvantitatívne uvoľňovania. Ak by inflačné čísla v tomto týždni vyšli pozitívne, mohlo by to presvedčiť aj ostatných tvorcov monetárnej politiky v centrálnej banke.

Ročná zmena inflácie sa očakáva s nárastom na 1.6%, čo je výrazne viac ako 1.2% naposledy a jadrová inflácia by mala vzrásť až na 1% z 0.7% naposledy. To by boli naozaj dobré čísla a mohli by viesť k posilneniu eura.

Rozhodnutie o monetárnej politike ale nebude v najbližších mesiacoch pre ECB jednoduché, nakoľko väčšina ekonomických indikátorov signalizuje vrchol v ekonomickom cykle a spomalenie aktivity v euro zóne. ECB však pravdepodobne už ďalej nemôže dlho čakať s ukončením QE a mala by využiť súčasnú dobrú ekonomickú situáciu na ukončenie stimulov.

Ropa je v zisku 20% od posledných marcových projekcií ECB a euro za tú dobu stratilo cca 5% voči doláru, čo by mohlo hrať rolu v navýšení očakávaní do budúcna. Analytici odhadujú, že tieto dva hlavné dôvody by mohli pridať až 0.4% k inflačným projekciám ECB. To by bol zároveň jastrabí signál pre finančné trhy, nakoľko by ECB mohla byť bližšie ku zvyšovaniu sadzieb. Centrálna banka aktuálne predpokladá infláciu na 1.4% pre roky 2018 a 2019.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.