Inverzia dlhopisovej krivky prinesie recesiu: San Francisco Fed

28 / 08 / 2018
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Federálna banka San Francisca má zlé správy pre tých, ktorí tvrdia, že tento krát inverzná dlhopisová krivka nespôsobí v najbližšom období recesiu. Centrálni bankári, ale aj investori a zvyšok finančného trhu veľmi pozorne sleduje rozdiel medzi 2 a 10 ročnými dlhopismi, prípadne medzi 30 ročnými dlhopismi. Z historického hľadiska, pokiaľ sa tento rozdiel dostal do negatívneho pásma, teda dlhopisová krivka bola inverzná a krátke výnosy boli vyššie než dlhodobé, vždy nasledovala za niekoľko mesiacov recesia.

Niektorí centrálni bankári, vrátane Janet Yellen sa nechali počuť, že nižšia časová prirážka, ktorú si investori pýtajú pri dlhších dlhopisoch, tento krát nebude znamenať recesiu, pretože dlhodobé výnosy sú nižšie, kvôli niekoľkým kolám kvantitatívneho uvoľňovania. Krátky koniec je ovplyvnený monetárnou politikou a preto rastúce sadzby posielajú nahor aj výnosy krátkych dlhopisov, no dlhodobé zatiaľ takmer vôbec nereagujú.

Ekonómovia Michael Bauer a Thomas Mertens zo San Francisca však túto teóriu vyvracajú. Podľa nich totiž očakávania nižších dlhodobých sadzieb než vyšších je samo o sebe dôvod k recesii, pretože investori budú preferovať dlhodobé dlhopisy, ktoré sú považované za bezpečný prístav. V prípade recesie bude Fed znova sadzby znižovať a to bude viesť k rozšíreniu spreadu medzi výnosmi.

V pondelok sa rozdiel medzi 2 a 10 ročnými bondami dostal na 18.3 bázického boda, čo je najnižšia úroveň od 2007. Od začiatku roka je to už o 30 bps nižšie a týmto tempom by sa krivka dostala do inverzného stavu koncom roka, alebo začiatkom nového roka. Podľa nich nie je možné presne určiť, do akej miery mal efekt na kompresiu výnosov.

V každom prípade, ekonomika už rastie 10 rokov a pomaly by nastal čas na spomalenie. Okrem dlhopisovej krivky však zatiaľ nevidíme žiadne ďalšie signály recesie, aj napriek slabším makro dátam z USA v posledných týždňoch.

Americké akcie ale rastú takmer každým dňom a zatiaľ ich dlhopisová krivka, ani horšie dáta nezaujímajú. Dolár sa dostal na mesačné minimá hlavne kvôli komentárom Trumpa, ale trend zatiaľ zostáva rastový, pokiaľ bude Fed pokračovať so zvyšovaním sadzieb.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.