Investori strácajú záujem o americké dlhopisy

12 / 03 / 2018
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Posledné roky a hlavne mesiace klesol záujem investorov o americké dlhopisy v prvotných emisiách týchto cenných papierov. Priemerný dopyt po desať ročných dlhopisoch v primárnych aukciách klesol až na najnižšiu úroveň od októbra 2009. Aj keď USA zatiaľ nemajú žiadny problém s refinancovaním, môže to byť skoré varovanie, že investori prestávajú mať záujem o Americký dlh. Hlavnými dôvodmi sú raketový rast deficitu a taktiež aj zvyšovanie úrokových sadzieb v USA, čo robí dlhopisy menej atraktívnymi. Tieto faktory navyše vplývali aj na pokles cien dlhopisov v posledných mesiacoch.

Potreba Ameriky refinancovať sa stále rastie. Ako dôsledok Trumpovej administratívy (teda fiškálne stimuly a zníženie daní) by sa mal deficit naďalej rozširovať a mal by dosiahnuť až 1 bilión USD v ďalšom fiškálnom roku. To by posunulo celkový štátny dlh až k 21 biliónov USD, pričom cca 70% tohto dlhu je vo forme dlhopisov.

Ak nepočítame krátkodobé pokladničné poukážky, kde prebieha väčšina financovania USA, plánuje Amerika emitovať až 62 mld. USD tento týždeň v 10 a 30 ročných dlhopisoch. To je o cca 6 mld. USD viac, ako emisie s rovnakou maturitou v januári. Prvá várka navýšených objemov v minulom mesiaci skončila výrazne horšie, ako bol priemer. O bondy bol menší záujem a požadovaný výnos bol vyšší.

Americká centrálna banka by mala tento rok ešte tri krát zvýšiť sadzby a spolu s rastúcim deficitom by prirážka na dlhopisoch mala byť stále vyššia a vyššia. Preto je tu možnosť rastu výnosov až k 3.5% do konca roka, čo si myslia aj analytici Goldman Sachs.

Bid-to-cover na aukciách dlhopisov, teda násobok koľko krát je väčší záujem investorov o ponúkanú emisiu klesol v posledných rokoch na 2.5, pričom do roku 2014 bol na úrovni 3. Znamenalo to tak, že ak si chceli USA požičať napr 10 mld. USD, investori ponúkli až 30 mld. USD. Aktuálne je to len 25 mld. USD. Ak by sa BTC dostal pod 1, emisia by bola neúspešná a štát by si nedokázal požičať celý objem. To sa však v USA ešte nestalo a minimum bolo 1.22 v októbri 2008 a v máji 2003.

Dlhopisový trh v USA tak pravdepodobne nemá dobré časy pred sebou a podobný scenár sa rysuje aj v EU, kde by mala ECB prestať kupovať dlhopisy v programe QE, čo s najväčšou pravdepodobnosťou pošle výnosy smerom nahor.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.