Japonský jen posilňuje vďaka poklesu na akciových trhoch

03 / 06 / 2019
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Nie je to žiadna novinka, že japonský yen sa považuje ako „bezpečný prístup“ v čase znehodnocovanie akciových trhov. Táto korelácia platí, keďže sa jedná o menový pár a ten ovplyvňuje monetárna politika viac. V posledných dňoch môžeme vidieť prudké posilnenie JPY či už sa jedná o GBP/JPY, EUR/JPY alebo USD/JPY.

GBP/JPY prerazil silný support na úrovni 138.120 (oranžová). Trh práve bojuje so supportom v blízkosti 137, kde sa nachádza úroveň Fibo retracementu z týždňového grafu. Pokiaľ by uzavrel pod ním, tak sa otvára cesta na ďalší pokles na možnú úroveň 135.9 kde trh ukončil downtrend. Trh sa nachádza na veľmi prepredaných úrovniach z veľmi krátkodobého hľadiska a preto môže nastať odraz. V každom prípade aj z hľadiska obchodnej vojny sentiment ostáva negatívny.

Podobne sú na tom aj menové páry EUR/JPY a USD/JPY. Uvidíme ako sa trh bude vyvíjať vzhľadom na očakávania trhu, ktorý očakáva zníženie úrokových sadzieb. Podľa zerohedge za posledné mesiace zvýšila pravdepodobnosť na 82 percent, že fed zníži úrokové sadzby aspoň 1 krát. To by mohol byť hnací motor najmä pre dlhopisy ale aj

 

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.