Je svet pripravený na výrazné spomalenie?

13 / 02 / 2020
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Podľa tlačovej správy Európskej únie, epidémia koronavírusov predstavuje hlavné riziko spomalenia hospodárskeho rastu, no jeho reálny dopad nevedia zatiaľ odhadnúť Dôvodom je, že prepuknutie koronavírusu v Číne, už ma novú metódu testovania na infekcie ktoré sa zatiaľ testuje len v epicentre.

„Skupina G20 by mala chrániť pred rizikom spomalenia a byť pripravená reagovať na väčšie, ako sa očakávalo spomalenie,“ EÚ uviedla na svojej stránke. „Globálny ekonomický rast je naďalej slabý, a to aj napriek znakom stabilizácie, najmä v oblasti globálnej výroby,“ uvádza sa v dokumente. „Geopolitické napätie zostáva vysoké. Riešenie týchto napätí si zaslúži najvyššiu prioritu,“ dodáva dokument a vyzýva skupinu G20, aby pokračovala vo svojej práci na riešení globálnej nerovnováhy.

Odhaduje sa, že globálny rast sa v poslednom štvrťroku 2019 spomalil, predpokladá sa však, že tento rok ešte zrýchli.

Medzinárodný menový fond predpovedal začiatkom januára, že svetová produkcia sa v tomto roku zvýši o 3,3%, z 2,9% v roku 2019, ale oproti predchádzajúcemu odhadu expanzie o 3,5%.

Ďalšie zasadnutie, ktoré je naplánované v Rijáde bude pozorne sledované investormi, keďže súčasný stav EÚ a následné kroky budú bližšie prekonzultované.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.