Jednanie medzi USA a Čínou napreduje

04 / 11 / 2019
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Čínska vláda v nedeľu (3.11.2019) oznámila vyjednanie úspešného konsenzu s americkou vládou v spojitosti s pretrvávajúcou obchodnou vojnou. Podľa vyjadrenia čínskeho vicepremiéra, ktorý viedol v piatok telefonický rozhovor so zastupiteľom americkej vlády, obe strany mali: ,,serióznu a konštruktívnu‘‘ diskusiu o hlavných bodoch obchodu medzi krajinami.

Jedným z možných dôvodov tohto pozitívneho vetra do plachiet akciovým trhom môže stáť piatkové zasadnutie americkej centrálne banky FED, ktorá podľa očakávania znížila základnú úrokovú sadzbu o 25 bázických bodov na 1,75%.

Postupné znižovanie napätia medzi krajinami taktiež zvyšuje záujem investorov o rizikovejšie aktíva. Posledný októbrový týždeň zaznamenal prílev kapitálu v objeme 6,1 miliardy USD dlhodobom odleve kapitálu v objeme viac ako 58 miliárd z fondov.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.