Kodak mení stratégiu: Plánuje vyrábať generiká. Akcie spoločnosti raketovo vzrástli

30 / 07 / 2020
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Značku Eastman Kodak zrejme pozná každý. Firma so 132-ročnou históriou sa preslávila ako niekdajší líder na trhu s fotografickými potrebami. Lenže kameňom úrazu sa pre ňu stal prechod na digitálne fotoaparáty, ktorý neustála a v roku 2012 vyhlásila úpadok. Nasledovala séria predajov celej rady patentov, ktoré vlastnila. Najnovšie sa však zdá, že najhoršie už má za sebou a začína novú podnikateľskú éru.  Svoju budúcnosť vidí vo výrobe generík a akcie spoločnosti na oznámenie reagovali doslova raketovým rastom o 570 percent. 

Firma na rozbehnutie nového biznisu dostala od americkej vlády pôžičku 765 miliónov USD.  Plánuje vyrábať aktívne zložky liečivých prípravkov, ktoré FDA (americký úrad pre kontrolu liečiv) označil za nepostrádateľné a ktorých je v USA chronicky málo. Vláda chce týmto spôsobom znížiť závislosť na zahraničných dodávkach. „Kodak je hrdý, že sa podieľa na posilnení sebestačnosti tým, že bude vyrábať kľúčové liečivá,“ vyjadril sa šéf spoločnosti Jim Continenza. 

To, čo je pre väčšinu verejnosti veľkým prekvapením, však pre Kodak nie je žiadnou novinkou. Výrobe v oblasti farmaceutík sa venuje už dva roky  a pôžička od vlády, ktorá má trojročnú lehotu má byť krokom k zvýšeniu produkcie. Podľa zmluvy má Kodak prevziať 25 percent potrieb na výrobu účinných farmaceutických látok v USA. „Chystáme sa prejsť od sériovej výroby k nepretržitej výrobe, aby sme udržali tieto náklady na nízkej úrovni,“ ozrejmila Continenza pre Yahoo Finance. Generické liečivá sú v podstate kópiou originálnych liekov a môžu prísť na trh po vypršaní obdobia patentovej ochrany originálu.

Za posledný týždeň (do konca stredajšieho obchodného dňa) vzrástla hodnoty firmy  na burze z 2,14 USD za akciu na 33,20 USD za akciu, čo predstavuje rast na úrovni 1451 percent.  Stále sa však obchoduje pod maximami z roku 2014, kedy sa nachádzala na úrovni tesne pod 37 USD za akciu.  

Zaujímavosťou je, že aj keď boli informácie o novom projekte zverejnené až v utorok, akcie spoločnosti zaznamenali mierny rast na úrovni okolo 50 dolárových centov už počas pondelkového obchodného dňa. 

pastedGraphic.png

Graf: Vývoj hodnoty akcií Eastman Kodak Company od septembra 2013. (Zdroj: Google Finance)

 

Nezávislý investičný prieskum: Akékoľvek informácie, ktoré by sa mohli chápať ako investičný prieskum, neboli pripravené v súlade s právnymi požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného prieskumu. Ďalej nepodlieha žiadnemu zákazu obchodovania pred rozširovaním investičného prieskumu.
Žiadne záväzky/záruky: Žiadna z informácií obsiahnutých v tomto dokumente nie je určená na to, aby predstavovala akúkoľvek ponuku (alebo vyžiadanie ponuky) na kúpu alebo predaj akejkoľvek meny, produktu alebo finančného nástroja, na uskutočnenie akejkoľvek investície alebo na účasť v akejkoľvek konkrétnej obchodnej stratégii. Tieto informácie sa tvoria iba pre marketingové a/alebo informačné účely s pridanou hodnotou a žiadny člen Goldenburg Group neposkytuje žiadne záväzky ani záruky a nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť alebo úplnosť tu poskytnutých informácií. Pri poskytovaní týchto informácií ani poskytovateľ obsahu ani žiadny člen skupiny Goldenburg nezohľadnil investičné ciele, osobitné investičné ciele, finančnú situáciu a špecifické potreby a požiadavky žiadneho príjemcu a nič z toho nie je určené ako odporúčanie pre žiadneho príjemcu investovať alebo odpredať určitým spôsobom. Žiadny člen skupiny Goldenburg nepreberá žiadnu zodpovednosť za príjemcu, ktorý utrpel stratu z obchodovania v súlade s vnímaným odporúčaním.
Varovanie pred rizikom: Všetky investície predstavujú riziká a môžu viesť k ziskom aj stratám. Najmä investície do produktov s pákovým efektom, ako napríklad (ale nielen) devízy, deriváty a komodity, môžu byť veľmi špekulatívne a zisky a straty môžu prudko a rýchlo kolísať. Špekulatívne obchodovanie nie je vhodné pre všetkých investorov a všetci príjemcovia by mali starostlivo zvážiť svoju finančnú situáciu a poradiť sa s finančným poradcom (poradcami), aby porozumeli súvisiacim rizikám a zabezpečili vhodnosť ich situácie pred uskutočnením akejkoľvek investície, odpredaja alebo vstupu do akejkoľvek transakcie. Akákoľvek zmienka o akýchkoľvek rizikách nemusí byť a nemala by sa považovať za komplexné zverejnenie alebo opis takýchto rizík. Akékoľvek vyjadrenie názoru je autorovým osobným a nemusí nevyhnutne odrážať názor ktoréhokoľvek člena Goldenburg Group a všetky vyjadrenia názoru sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia (ani pred, ani následne).
Minulá výkonnosť nie je indikácia: Táto webová stránka môže odkazovať na predchádzajúce výsledky. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Údaje o predchádzajúcej výkonnosti zobrazené na tejto webovej stránke sa nemusia v budúcnosti nevyhnutne opakovať. Nepredkladá sa žiadne vyhlásenie, že akákoľvek investícia bude alebo nebude schopná dosiahnuť zisky alebo straty podobné tým, ktoré sa dosiahli v minulosti, alebo že sa zabráni významným stratám.
Výhľady dopredu: Tam, kde sa na tejto webovej stránke nachádzajú vyhlásenia, ktoré nie sú historickými faktami, takéto vyhlásenia by mohli byť údaje získané v dôsledku simulovanej výkonnosti v minulosti alebo budúcich výsledkov na základe súčasných očakávaní, odhadov, prognóz, názorov a presvedčení členov Goldenburg Group. Takéto vyhlásenia zahŕňajú známe a neznáme riziká, neistoty a iné faktory a nemožno sa na ne neprimerane spoliehať. Okrem toho môže táto webová stránka obsahovať "výhľadové vyhlásenia". Skutočné udalosti alebo výsledky alebo skutočné výsledky sa môžu podstatne líšiť od skutočností alebo výsledkov uvedených v takýchto výhľadových vyhláseniach. Žiadne zo stanovísk, ktoré by mohli byť odvodené z obsahu tejto webovej stránky, nie je určené na spoliehanie sa ako na radu alebo odporúčanie akéhokoľvek opatrenia. Sú určené len ako faktické vyjadrenie osobných úvah a špekulácií.