Koronavírus nahráva streamovacím spoločnostiam. Akcie Netflixu rastú

05 / 05 / 2020
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Hoci akcie streamovacej spoločnosti Netflix  v polovici marca strácali rovnako ako väčšina inštrumentov obchodovaných na kapitálových trhoch v dôsledku obáv zo začiatku koronavírusovej krízy, nakoniec akcie spoločnosti zo zavedených reštrikcií jednotlivých štátov z dlhodobejšieho hľadiska dokázali vyťažiť. Za posledný mesiac a pol si totiž pripísali k hodnote 38 percent.

V prvom kvartáli 2020 stúpli v dôsledku vypuknutia pandémie COVID-19 predplatitelia Netflixu o 16 miliónov. V praxi to znamená 2-krát viac ako spoločnosť odhadovala a celkovo ide o najvyšší rast za kvartál počas 13 rokov histórie firmy.Hodnota spoločnosti na burze vďaka výraznému nárastu užívateľov od marcového prepadu vzrástla z hodnoty 299 USD za akciu na úroveň 412 USD za akciu na ktorej sa pohybovali počas štvrtkového obchodného dňa. Pre porovnanie – pred prepadom sa akcie obchodovali na hodnote okolo 388 USD za akciu.

Samozrejme, ďalší kvartál už pre spoločnosť nemusí byť taký silný, nakoľko jednotlivé ekonomiky postupne uvoľňujú prísne opatrenia a ľudia by sa postupne mohli opäť začať viac zdržiavať aj mimo svojich domovov.

Zo súčasnej situácie vyťažila aj spoločnosť Walt Disney, ktorá prevádzkuje vlastné streamovacie služby pod názvom Disney+. A to aj napriek tomu, že pred marcovým prepadom sa akcie Disney obchodovali na úrovni 141 USD za akciu a počas štvrtkového obchodného dňa dosahovali hodnoty okolo 112 USD za akciu. Od marcového prepadu si  totiž akcie pripísali výrazný zisk na úrovni 33 percent.

Netflix sa v súčasnosti môže pochváliť počtom 182 miliónov predplatiteľov a Disney+ len päť mesiacov od spustenia služby až 50 miliónmi predplatiteľov, čo je skoro dvojnásobok oproti číslam zo začiatku februára 2020. Opäť sa tak raz potvrdilo, že tam kde niektoré spoločnosti kvôli dopadom pandémie a s ňou súvisiacich opatrení strácajú, iní zarábajú.

Striemovacie služby v súčasnosti ponúka aj HBO Go, Amazon Prime alebo Apple TV+.

Nezávislý investičný prieskum: Akékoľvek informácie, ktoré by sa mohli chápať ako investičný prieskum, neboli pripravené v súlade s právnymi požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného prieskumu. Ďalej nepodlieha žiadnemu zákazu obchodovania pred rozširovaním investičného prieskumu.
Žiadne záväzky/záruky: Žiadna z informácií obsiahnutých v tomto dokumente nie je určená na to, aby predstavovala akúkoľvek ponuku (alebo vyžiadanie ponuky) na kúpu alebo predaj akejkoľvek meny, produktu alebo finančného nástroja, na uskutočnenie akejkoľvek investície alebo na účasť v akejkoľvek konkrétnej obchodnej stratégii. Tieto informácie sa tvoria iba pre marketingové a/alebo informačné účely s pridanou hodnotou a žiadny člen Goldenburg Group neposkytuje žiadne záväzky ani záruky a nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť alebo úplnosť tu poskytnutých informácií. Pri poskytovaní týchto informácií ani poskytovateľ obsahu ani žiadny člen skupiny Goldenburg nezohľadnil investičné ciele, osobitné investičné ciele, finančnú situáciu a špecifické potreby a požiadavky žiadneho príjemcu a nič z toho nie je určené ako odporúčanie pre žiadneho príjemcu investovať alebo odpredať určitým spôsobom. Žiadny člen skupiny Goldenburg nepreberá žiadnu zodpovednosť za príjemcu, ktorý utrpel stratu z obchodovania v súlade s vnímaným odporúčaním.
Varovanie pred rizikom: Všetky investície predstavujú riziká a môžu viesť k ziskom aj stratám. Najmä investície do produktov s pákovým efektom, ako napríklad (ale nielen) devízy, deriváty a komodity, môžu byť veľmi špekulatívne a zisky a straty môžu prudko a rýchlo kolísať. Špekulatívne obchodovanie nie je vhodné pre všetkých investorov a všetci príjemcovia by mali starostlivo zvážiť svoju finančnú situáciu a poradiť sa s finančným poradcom (poradcami), aby porozumeli súvisiacim rizikám a zabezpečili vhodnosť ich situácie pred uskutočnením akejkoľvek investície, odpredaja alebo vstupu do akejkoľvek transakcie. Akákoľvek zmienka o akýchkoľvek rizikách nemusí byť a nemala by sa považovať za komplexné zverejnenie alebo opis takýchto rizík. Akékoľvek vyjadrenie názoru je autorovým osobným a nemusí nevyhnutne odrážať názor ktoréhokoľvek člena Goldenburg Group a všetky vyjadrenia názoru sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia (ani pred, ani následne).
Minulá výkonnosť nie je indikácia: Táto webová stránka môže odkazovať na predchádzajúce výsledky. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Údaje o predchádzajúcej výkonnosti zobrazené na tejto webovej stránke sa nemusia v budúcnosti nevyhnutne opakovať. Nepredkladá sa žiadne vyhlásenie, že akákoľvek investícia bude alebo nebude schopná dosiahnuť zisky alebo straty podobné tým, ktoré sa dosiahli v minulosti, alebo že sa zabráni významným stratám.
Výhľady dopredu: Tam, kde sa na tejto webovej stránke nachádzajú vyhlásenia, ktoré nie sú historickými faktami, takéto vyhlásenia by mohli byť údaje získané v dôsledku simulovanej výkonnosti v minulosti alebo budúcich výsledkov na základe súčasných očakávaní, odhadov, prognóz, názorov a presvedčení členov Goldenburg Group. Takéto vyhlásenia zahŕňajú známe a neznáme riziká, neistoty a iné faktory a nemožno sa na ne neprimerane spoliehať. Okrem toho môže táto webová stránka obsahovať "výhľadové vyhlásenia". Skutočné udalosti alebo výsledky alebo skutočné výsledky sa môžu podstatne líšiť od skutočností alebo výsledkov uvedených v takýchto výhľadových vyhláseniach. Žiadne zo stanovísk, ktoré by mohli byť odvodené z obsahu tejto webovej stránky, nie je určené na spoliehanie sa ako na radu alebo odporúčanie akéhokoľvek opatrenia. Sú určené len ako faktické vyjadrenie osobných úvah a špekulácií.