Koronavírus zamával s predajom piva Corona. Akcie výrobcu a vývozcu piva strácali.

06 / 03 / 2020
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Koronavírus spôsobil v uplynulých týždňoch na kapitálových trhoch pomerne silnú búrku a na konte má niekoľko výpredajov. V dôsledku negatívneho sentimentu zaznamenali akciové trhy koncom februára najväčší týždenný prepad od globálnej finančnej krízy z roku 2008. V Amerike sa prepadol aj predaj svetoznámeho piva Corona.

Zdá sa, že známy brand „potápa“ zhoda názvu s koronavírusom, ktorý sa z Číny postupne rozširuje do celej Európy.  Slovo „corona“ a jeho rôzne variácie aktuálne patria k najvyhľadávanejším a negatívny sentiment sa preniesol aj na predajnosť pivného nápoja. Podľa prieskumu, ktorý uskutočnila spoločnosť 5W Public Relations odmieta piť toto pivo až 38 percent Američanov. A dôvod? Údajne sa boja koronavírusu.

Aj keď sa to môže zdať bizardné, čísla ukazujú, že akcie spoločnosti Constellation Brands, ktorá pivo Corona vyváža z Mexika do Spojených štátov amerických klesli na burze v New Yorku od 20. februára 2020 z 208 USD za akciu na 186 USD za akciu pred spustením štvrtkového obchodného dňa.  V priebehu dvoch týždňov to predstavuje prepad na úrovni 10,6 percenta. Koncom februára, keď sa negatívny sentiment ešte vystupňoval v dôsledku rozšírenia koronavírusu v Európe sa akcie Constellation Brands obchodovali ešte nižšie – na úrovni 165 USD za akciu.

Rovnakým scenárom prešiel aj výrobca Corony, spoločnosť Anheuser-Busch InBev. Kým ešte 20. februára sa akcie spoločnosti obchodovali na 74 USD za akciu, pred spustením štvrtkového obchodovania to bolo tesne pod hranicou 57 USD za akciu, čo predstavuje pokles na úrovni 23 percent. K prepadu akcií prispelo aj zverejnenie výsledkov za štvrtý kvartál minulého roka, za ktorý najväčšiemu svetovému pivovaru klesol zisk pred zdanením, úrokmi a odpismi medziročne o 5,5 percenta na 5,34 miliardy USD, pričom s jeho ďalším poklesom kvôli koronavírusu firma počíta aj v prvom kvartáli 2020.

 

V priebehu tohto týždňa síce globálne trhy opäť ožili, otázne však ostáva, či sa pozitívny sentiment prenesie aj do zvýšenej dôvery amerických spotrebiteľov v nákup piva Corona.

Nezávislý investičný prieskum: Akékoľvek informácie, ktoré by sa mohli chápať ako investičný prieskum, neboli pripravené v súlade s právnymi požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného prieskumu. Ďalej nepodlieha žiadnemu zákazu obchodovania pred rozširovaním investičného prieskumu.
Žiadne záväzky/záruky: Žiadna z informácií obsiahnutých v tomto dokumente nie je určená na to, aby predstavovala akúkoľvek ponuku (alebo vyžiadanie ponuky) na kúpu alebo predaj akejkoľvek meny, produktu alebo finančného nástroja, na uskutočnenie akejkoľvek investície alebo na účasť v akejkoľvek konkrétnej obchodnej stratégii. Tieto informácie sa tvoria iba pre marketingové a/alebo informačné účely s pridanou hodnotou a žiadny člen Goldenburg Group neposkytuje žiadne záväzky ani záruky a nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť alebo úplnosť tu poskytnutých informácií. Pri poskytovaní týchto informácií ani poskytovateľ obsahu ani žiadny člen skupiny Goldenburg nezohľadnil investičné ciele, osobitné investičné ciele, finančnú situáciu a špecifické potreby a požiadavky žiadneho príjemcu a nič z toho nie je určené ako odporúčanie pre žiadneho príjemcu investovať alebo odpredať určitým spôsobom. Žiadny člen skupiny Goldenburg nepreberá žiadnu zodpovednosť za príjemcu, ktorý utrpel stratu z obchodovania v súlade s vnímaným odporúčaním.
Varovanie pred rizikom: Všetky investície predstavujú riziká a môžu viesť k ziskom aj stratám. Najmä investície do produktov s pákovým efektom, ako napríklad (ale nielen) devízy, deriváty a komodity, môžu byť veľmi špekulatívne a zisky a straty môžu prudko a rýchlo kolísať. Špekulatívne obchodovanie nie je vhodné pre všetkých investorov a všetci príjemcovia by mali starostlivo zvážiť svoju finančnú situáciu a poradiť sa s finančným poradcom (poradcami), aby porozumeli súvisiacim rizikám a zabezpečili vhodnosť ich situácie pred uskutočnením akejkoľvek investície, odpredaja alebo vstupu do akejkoľvek transakcie. Akákoľvek zmienka o akýchkoľvek rizikách nemusí byť a nemala by sa považovať za komplexné zverejnenie alebo opis takýchto rizík. Akékoľvek vyjadrenie názoru je autorovým osobným a nemusí nevyhnutne odrážať názor ktoréhokoľvek člena Goldenburg Group a všetky vyjadrenia názoru sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia (ani pred, ani následne).
Minulá výkonnosť nie je indikácia: Táto webová stránka môže odkazovať na predchádzajúce výsledky. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Údaje o predchádzajúcej výkonnosti zobrazené na tejto webovej stránke sa nemusia v budúcnosti nevyhnutne opakovať. Nepredkladá sa žiadne vyhlásenie, že akákoľvek investícia bude alebo nebude schopná dosiahnuť zisky alebo straty podobné tým, ktoré sa dosiahli v minulosti, alebo že sa zabráni významným stratám.
Výhľady dopredu: Tam, kde sa na tejto webovej stránke nachádzajú vyhlásenia, ktoré nie sú historickými faktami, takéto vyhlásenia by mohli byť údaje získané v dôsledku simulovanej výkonnosti v minulosti alebo budúcich výsledkov na základe súčasných očakávaní, odhadov, prognóz, názorov a presvedčení členov Goldenburg Group. Takéto vyhlásenia zahŕňajú známe a neznáme riziká, neistoty a iné faktory a nemožno sa na ne neprimerane spoliehať. Okrem toho môže táto webová stránka obsahovať "výhľadové vyhlásenia". Skutočné udalosti alebo výsledky alebo skutočné výsledky sa môžu podstatne líšiť od skutočností alebo výsledkov uvedených v takýchto výhľadových vyhláseniach. Žiadne zo stanovísk, ktoré by mohli byť odvodené z obsahu tejto webovej stránky, nie je určené na spoliehanie sa ako na radu alebo odporúčanie akéhokoľvek opatrenia. Sú určené len ako faktické vyjadrenie osobných úvah a špekulácií.