Ktoré krajiny EÚ sú najväčšími užívateľmi výhod a ktoré najmenej?

26 / 07 / 2019
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Ktoré krajiny sú najväčšími prispievateľmi a ktoré najväčšími užívateľmi výhod?

Keď sa pozrieme na budget 2017, tak si môžeme všimnúť, že je veľa národných hospodárstiev, ktoré prispievajú do rozpočtu najviac a sú to najmä ekonomickí „ťahúni“ EÚ.

Ako uvádza zdroj Statista, Veľká Británia sa umiestnila na druhom mieste v rebríčku s čistými príspevkami vo výške takmer 7.5 miliardy EUR. Na čele je Nemecko s čistým príspevkom vo výške 12.75 miliárd EUR.

Slovensko patrí do kategórie užívateľov výhod, kedy čistý úžitok predstavuje sumu takmer 1 miliardu EUR. Najväčším užívateľom nie je prekvapivo Grécko, ale Poľsko, ktorých čistý úžitok predstavuje viac než 8 miliárd EUR.

Zdroj: Statista, Zerohedge

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.