Libra ako na hojdačke

22 / 12 / 2019
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Po tom, čo uplynulý týždeň vyhrali predčasné britské parlamentné voľby konzervatívci na čele s Borisom Johnsonom ovládla trhy eufória. Pre krajinu to totiž znamená odchod z Európskej únie s dohodou, čím sa konečne vyjasnila neistota okolo brexitu. Britská libra v reakcii na výsledky stúpla na hodnotu 1,3411 USD.  Len pár dní po voľbách sa však mena dostáva blízko predchádzajúcich úrovní v dôsledku oznámenia Johnsona o tom, že plánuje legislatívne vylúčiť predĺženie prechodného obdobia, ktoré ma trvať do 31. januára 2020.

Kým po voľbách stúpla hodnota menového páru GBP/USD  z hodnoty 1,3074 na 1,3494, čo predstavuje rast o 3,2 percenta, v prvej polovici tohto týždňa sa prepadla do červených čísel.

Dôvodom oslabenia meny, ktorá si odpísala tri percentá a počas stredajšieho obchodného dňa sa pohybovala okolo úrovne 1,3082 USD bolo oznámenie, že nový britský premiér chce legislatívne ukotviť, aby nebolo možné predĺžiť dobu odchodu Británie z Európskej únie o ďalšie obdobie.

Menový pár si odpisoval z hodnoty aj počas štvrtkového obchodného dňa, kedy sa prepadol na úroveň 1,3016 aj v dôsledku nervozity z piatka 20. decembra, kedy má byť návrh zákona predložený Dolnej snemovni britského parlamentu. V prípade, že návrh parlamentom prejde a dohoda o odchode Británie nebude schválená do konca januára, do hry by sa opäť mohla dostať aj možnosť tvrdého brexitu.  Zástupcovia EÚ sa však jasne vyjadrili, že urobia všetko pre to, aby bola dohoda uzavretá, čo môže mať značný vplyv na ďalší vývoj hodnoty britskej meny.

Na hodnotu libry môžu mať z dlhodobejšieho hľadiska vplyv aj rokovania medzi Britániou a USA, ktoré majú záujem o vytvorenie obchodnej dohody s krajinou. Tie sa však nikam nepohnú pokiaľ je súčasťou EÚ, takže môžu pokračovať až po dokončení brexitu. V prípade ich úspešného dokončenia by mohla hodnota meny posilňovať.

Nezávislý investičný prieskum: Akékoľvek informácie, ktoré by sa mohli chápať ako investičný prieskum, neboli pripravené v súlade s právnymi požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného prieskumu. Ďalej nepodlieha žiadnemu zákazu obchodovania pred rozširovaním investičného prieskumu.
Žiadne záväzky/záruky: Žiadna z informácií obsiahnutých v tomto dokumente nie je určená na to, aby predstavovala akúkoľvek ponuku (alebo vyžiadanie ponuky) na kúpu alebo predaj akejkoľvek meny, produktu alebo finančného nástroja, na uskutočnenie akejkoľvek investície alebo na účasť v akejkoľvek konkrétnej obchodnej stratégii. Tieto informácie sa tvoria iba pre marketingové a/alebo informačné účely s pridanou hodnotou a žiadny člen Goldenburg Group neposkytuje žiadne záväzky ani záruky a nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť alebo úplnosť tu poskytnutých informácií. Pri poskytovaní týchto informácií ani poskytovateľ obsahu ani žiadny člen skupiny Goldenburg nezohľadnil investičné ciele, osobitné investičné ciele, finančnú situáciu a špecifické potreby a požiadavky žiadneho príjemcu a nič z toho nie je určené ako odporúčanie pre žiadneho príjemcu investovať alebo odpredať určitým spôsobom. Žiadny člen skupiny Goldenburg nepreberá žiadnu zodpovednosť za príjemcu, ktorý utrpel stratu z obchodovania v súlade s vnímaným odporúčaním.
Varovanie pred rizikom: Všetky investície predstavujú riziká a môžu viesť k ziskom aj stratám. Najmä investície do produktov s pákovým efektom, ako napríklad (ale nielen) devízy, deriváty a komodity, môžu byť veľmi špekulatívne a zisky a straty môžu prudko a rýchlo kolísať. Špekulatívne obchodovanie nie je vhodné pre všetkých investorov a všetci príjemcovia by mali starostlivo zvážiť svoju finančnú situáciu a poradiť sa s finančným poradcom (poradcami), aby porozumeli súvisiacim rizikám a zabezpečili vhodnosť ich situácie pred uskutočnením akejkoľvek investície, odpredaja alebo vstupu do akejkoľvek transakcie. Akákoľvek zmienka o akýchkoľvek rizikách nemusí byť a nemala by sa považovať za komplexné zverejnenie alebo opis takýchto rizík. Akékoľvek vyjadrenie názoru je autorovým osobným a nemusí nevyhnutne odrážať názor ktoréhokoľvek člena Goldenburg Group a všetky vyjadrenia názoru sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia (ani pred, ani následne).
Minulá výkonnosť nie je indikácia: Táto webová stránka môže odkazovať na predchádzajúce výsledky. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Údaje o predchádzajúcej výkonnosti zobrazené na tejto webovej stránke sa nemusia v budúcnosti nevyhnutne opakovať. Nepredkladá sa žiadne vyhlásenie, že akákoľvek investícia bude alebo nebude schopná dosiahnuť zisky alebo straty podobné tým, ktoré sa dosiahli v minulosti, alebo že sa zabráni významným stratám.
Výhľady dopredu: Tam, kde sa na tejto webovej stránke nachádzajú vyhlásenia, ktoré nie sú historickými faktami, takéto vyhlásenia by mohli byť údaje získané v dôsledku simulovanej výkonnosti v minulosti alebo budúcich výsledkov na základe súčasných očakávaní, odhadov, prognóz, názorov a presvedčení členov Goldenburg Group. Takéto vyhlásenia zahŕňajú známe a neznáme riziká, neistoty a iné faktory a nemožno sa na ne neprimerane spoliehať. Okrem toho môže táto webová stránka obsahovať "výhľadové vyhlásenia". Skutočné udalosti alebo výsledky alebo skutočné výsledky sa môžu podstatne líšiť od skutočností alebo výsledkov uvedených v takýchto výhľadových vyhláseniach. Žiadne zo stanovísk, ktoré by mohli byť odvodené z obsahu tejto webovej stránky, nie je určené na spoliehanie sa ako na radu alebo odporúčanie akéhokoľvek opatrenia. Sú určené len ako faktické vyjadrenie osobných úvah a špekulácií.