Londýn bez Uberu?

25 / 11 / 2019
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Uber bol v pondelok už druhý krát zbavený svojej licencie po viac ako dvoch rokoch. Dôvodom, podľa úradov je problém s bezpečnosťou a zabezpečením, ktorý aplikácia poskytuje.

Zmena v aplikácii umožňuje neautorizovaným vodičom nahrávať fotky na kontá ostatných vodičov, čím mohli vyzdvihnúť pasažierov akoby boli certifikovaný jazdec. Tieto prípady sa vyskytli minimálne 14 000 krát.

Uber má 21 dní na odvolanie a počas tohto času môže naďalej vykonávať svoj biznis. Toto odvolanie a súdna administratíva sa môže natiahnuť na viac ako mesiace, čím Uber získava čas na opravenie problémov.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.