LYFT: Koniec poklesu?

30 / 04 / 2019
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Spoločnosť zdielanej ekonomiky LYFT vstúpila na burzu len nedávno, presnejšie 29. Marca 2019. Na trhu však môžeme vidieť mnoho začínajúcich investorov a špekulantov, pretože volatilita je pomerne vysoká.

Spoločnosť sa síce od uvedenia na burzu prepadla z 87 až na takmer 54 USD, čo predstavuje približne 37 percentný prepad, nie je to však nič nezvyčajné. Väčšina nových spoločností v prvých mesiacoch vykazuje silné straty a práve to môže byť dobrá príležitosť. Môžeme to  vidieť aj na spoločnosti AML (Aston Martin), ktorý po vstupe na burzu klesá postupne. Akcie tejto spoločnosti dokázali klesnúť o takmer 50 percent, no aktuálne pokles predstavuje hodnotu cca 46 percent a spoločnosť teda obchoduje pri cene 1010 GBP.

To však bol len príklad, že potenciál poklesu je oveľa väčší.

Keď sa však pozrieme na krátkodobý graf, môžeme si všimnúť, že sa nám na dennom, ale aj na menších timeframoch budujú býčie signály. Treba to brať s rezervou, pretože LYFT má len krátku históriu, teda pevné supporty a rezistencie nie sú dané.

Na dennom grafe trh prerazil krátkodobú trendline, čo trh potvrdil rastom. Takisto môžeme vidieť obratovú sviečkovú formáciu – býčí pin-bar na dennom grafe, čo môže predstavovať ukončenie trendu z krátkodobého hľadiska. Do úvahy pripadá aj vytvorenie formácie dvojitého dna, ktoré sú znázornené krúžkami. Aby bola formácia platná, je nutné aby trh prerazil úroveň Neckline a uzavrel nad ňou. To bude predstavovať  býčí signál.

Trh počas včerajšej seansy prekonal aj prvú S/R zónu, čo je síce pozitívne, no pokiaľ nemáme potvrdenú formáciu dvojitého dna, tak na väčší rast si budeme musieť pravdepodobne počkať.

Pokiaľ analyzujeme menší časový Timeframe, teda  1H, tak môžeme vidieť krásnu býčiu divergenciu na RSI. Tá nastáva vtedy, ak trh vytvára nové minimá, no RSI vytvára vyššie dná. Je to takisto býčí signál a preto niet divu, že trh rástol po silných výpredajoch. Otázkou ostáva, či uvidíme ďalší rast a prekonáme neckline, ak áno tak trh by sa mohol posunúť do S/R 2.

Ako som už spomínal, dané supporty a rezistenciu musíme brať s rezervou, keďže sa jedná o veľmi mladú spoločnosť na burze.  Netreba zabúdať ani na potenciál poklesu tak ako to bolo v uvedenom príklade.

Táto analýza má len edukačný účel a nemožno ju považovať za investičné poradenstvo. Obchodujete na vlastné riziko. Pri obchodovaní odporúčame dodržiavať prísny money a risk management.

Nezávislý investičný prieskum: Akékoľvek informácie, ktoré by sa mohli chápať ako investičný prieskum, neboli pripravené v súlade s právnymi požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného prieskumu. Ďalej nepodlieha žiadnemu zákazu obchodovania pred rozširovaním investičného prieskumu.
Žiadne záväzky/záruky: Žiadna z informácií obsiahnutých v tomto dokumente nie je určená na to, aby predstavovala akúkoľvek ponuku (alebo vyžiadanie ponuky) na kúpu alebo predaj akejkoľvek meny, produktu alebo finančného nástroja, na uskutočnenie akejkoľvek investície alebo na účasť v akejkoľvek konkrétnej obchodnej stratégii. Tieto informácie sa tvoria iba pre marketingové a/alebo informačné účely s pridanou hodnotou a žiadny člen Goldenburg Group neposkytuje žiadne záväzky ani záruky a nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť alebo úplnosť tu poskytnutých informácií. Pri poskytovaní týchto informácií ani poskytovateľ obsahu ani žiadny člen skupiny Goldenburg nezohľadnil investičné ciele, osobitné investičné ciele, finančnú situáciu a špecifické potreby a požiadavky žiadneho príjemcu a nič z toho nie je určené ako odporúčanie pre žiadneho príjemcu investovať alebo odpredať určitým spôsobom. Žiadny člen skupiny Goldenburg nepreberá žiadnu zodpovednosť za príjemcu, ktorý utrpel stratu z obchodovania v súlade s vnímaným odporúčaním.
Varovanie pred rizikom: Všetky investície predstavujú riziká a môžu viesť k ziskom aj stratám. Najmä investície do produktov s pákovým efektom, ako napríklad (ale nielen) devízy, deriváty a komodity, môžu byť veľmi špekulatívne a zisky a straty môžu prudko a rýchlo kolísať. Špekulatívne obchodovanie nie je vhodné pre všetkých investorov a všetci príjemcovia by mali starostlivo zvážiť svoju finančnú situáciu a poradiť sa s finančným poradcom (poradcami), aby porozumeli súvisiacim rizikám a zabezpečili vhodnosť ich situácie pred uskutočnením akejkoľvek investície, odpredaja alebo vstupu do akejkoľvek transakcie. Akákoľvek zmienka o akýchkoľvek rizikách nemusí byť a nemala by sa považovať za komplexné zverejnenie alebo opis takýchto rizík. Akékoľvek vyjadrenie názoru je autorovým osobným a nemusí nevyhnutne odrážať názor ktoréhokoľvek člena Goldenburg Group a všetky vyjadrenia názoru sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia (ani pred, ani následne).
Minulá výkonnosť nie je indikácia: Táto webová stránka môže odkazovať na predchádzajúce výsledky. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Údaje o predchádzajúcej výkonnosti zobrazené na tejto webovej stránke sa nemusia v budúcnosti nevyhnutne opakovať. Nepredkladá sa žiadne vyhlásenie, že akákoľvek investícia bude alebo nebude schopná dosiahnuť zisky alebo straty podobné tým, ktoré sa dosiahli v minulosti, alebo že sa zabráni významným stratám.
Výhľady dopredu: Tam, kde sa na tejto webovej stránke nachádzajú vyhlásenia, ktoré nie sú historickými faktami, takéto vyhlásenia by mohli byť údaje získané v dôsledku simulovanej výkonnosti v minulosti alebo budúcich výsledkov na základe súčasných očakávaní, odhadov, prognóz, názorov a presvedčení členov Goldenburg Group. Takéto vyhlásenia zahŕňajú známe a neznáme riziká, neistoty a iné faktory a nemožno sa na ne neprimerane spoliehať. Okrem toho môže táto webová stránka obsahovať "výhľadové vyhlásenia". Skutočné udalosti alebo výsledky alebo skutočné výsledky sa môžu podstatne líšiť od skutočností alebo výsledkov uvedených v takýchto výhľadových vyhláseniach. Žiadne zo stanovísk, ktoré by mohli byť odvodené z obsahu tejto webovej stránky, nie je určené na spoliehanie sa ako na radu alebo odporúčanie akéhokoľvek opatrenia. Sú určené len ako faktické vyjadrenie osobných úvah a špekulácií.